15.07.2013 - 14:49

Posuzování vlivů na životní prostředí - Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020

Autor:

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
– zveřejnění informace o návrhu koncepce

V souladu s § 16 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zveřejňujeme informaci o návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí


„Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“


Do návrhu koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách: http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, kód koncepce MZP147K.

Informace o návrhu koncepce je zveřejněna v termínu

od    12. 7. 2013    do    12. 8. 2013

Každý  může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce „Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“ a zejména k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, příslušnému úřadu (tj. Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice), nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce (dle § 10f odst. 5 zákona). K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

Informaci o místě a čase konání veřejného projednání zveřejní v souladu s § 10f odst. 3 zákona předkladatel koncepce na své úřední desce, na internetu a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, a to nejméně 10 dnů před jeho konáním. Dále bude tato informace zveřejněna v Informačním systému SEA. Podle § 10f odst. 4 zákona nemůže být veřejné projednání návrhu koncepce konáno dříve než po uplynutí 30 dnů ode dne předložení návrhu koncepce příslušnému úřadu, tzn. nesmí být konáno dříve než 29. 7. 2013.

Mgr. Jiří Hykš v.r.
vedoucí odboru životního prostředí  

Počet zobrazení: 231 Naposledy změněno: 18.07.2013 - 09:15
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top