Nastavení přístupnosti

25.03.2015 - 13:00

Začala rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Elišky Krásnohorské

Autor:

Severočeská vodárenská společnost zahájila rekonstrukci 106 let starého vodovodu a 112 let staré kanalizace v  ulici Elišky Krásnohorské, na které je připojeno přibližně 270 obyvatel. Stavební práce byly zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2015. Stavba se provádí v koordinaci s rekonstrukcí plynovodu. Ulice E. Krásnohorské je průjezdná se zvýšenou opatrností.


Více o stavbě:
Stávající vodovod v ulici Elišky Krásnohorské tvoří úseky, je z ocelových trub vnitřního průměru 100 mm (z roku 1969), z litiny vnitřního průměru 80 mm (z roku 1909) a v souběhu s nimi je úsek z litiny vnitřního průměru 250 mm (z roku 1909). Vykazují inkrustaci do 30 % a ocelové potrubí je silně zkorodované. Mezi vodovody je vedena kanalizace z betonu vejčitého profilu 500/750 mm z roku 1903. Kanalizace je vlivem stáří ve velmi špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka, protože materiál potrubí je zkorodovaný nad 50 %, stěny potrubí jsou zborcené a s vypadanými střepy, takže vznikají kaverny. SVS rozhodla o současné rekonstrukci vodovodu i kanalizace, jež jsou vedeny v místní komunikaci ve vlastnictví města.
V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Kamenická a Riegrova použije potrubí z kameniny vnitřního průměru 500 mm v délce 183,5 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu se v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Kamenická a Lužická použije tvárná litina vnitřního průměru 100 mm v délce 369 metrů a vnitřního průměru 250 mm v délce 566,35 metrů – celkem bude vyměněno 935,35 metrů vodovodů. Součástí stavby je rekonstrukce pěti stávajících kanalizačních šachet, přepojení 26 domovních kanalizačních přípojek a 37 vodovodních přípojek na trase. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu, v původní trase i hloubce. Závěrečná obnova povrchů komunikace proběhne v rozsahu dotčeném stavbou. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 18. března 2015. Stavební práce byly zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2015. Stavba bude provedena v časové koordinaci s rekonstrukcí plynovodu společnosti RWE GasNet.  Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2015 v této kategorii naplánováno celkem 20 staveb za 104 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 160 milionů korun.

Počet zobrazení: 953
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top