Nastavení přístupnosti

26.07.2018 - 12:26

Moderní digitální sirény budou mluvit

Autor:
Ilustrační foto Ilustrační foto

Město vybuduje zcela nový Varovný a informační systém. Díky němu budou obyvatelé včas informováni o mimořádné situaci, která může ve městě nastat.

V Děčíně existuje celá řada rizik ohrožujících životy, zdraví a majetek obyvatelstva. Jedná se zejména o povodně na řece Labi, skalní sesuvy, rizika chemické havárie a další. „Varování a vyrozumění obyvatel je jedním z nejdůležitějších opatření při vzniku takové mimořádné události a dosavadní systém varování obyvatel je již zastaralý. Proto jsme se rozhodli pořídit systém nový, jehož největší výhodou je přenos mluveného slova, které upřesní informace o charakteru ohrožení, ale také bude možné vydávat pokyny obyvatelům například k evakuaci, omezení větrání a podobně,“ vysvětlila Marie Blažková, primátorka města.

Dosavadní způsob varování obyvatel pochází z dob působnosti okresních úřadů, které rozhodovaly o rozmístění a hustotě pokrytí území města sirénami. Tento již zastaralý systém, tvořený rotačními sirénami, v současné době provozuje hasičský záchranný sbor. Nový systém, který pokrývá zejména záplavová území v oblastech podél toku řeky Labe a také místa s větším výskytem osob, kde hrozí riziko živelné pohromy nebo havárie, bude tvořen vysílacím pracovištěm obsluhovaným z městské policie, dále dvěma převaděči radiového signálu, které zajistí pokrytí území města signálem, a to i v odlehlejších městských částech, jakými jsou Dolní Žleb, Loubí, Nebočady nebo Vilsnice, a koncovými prvky, kterými jsou „mluvící“ sirény a reproduktory. Všechny součásti systému budou pracovat v případě výpadku elektrické energie na záložní akumulátory až po dobu 72 hodin.  Do systému lze také integrovat výstupy ze srážkoměrů, hladinoměrů a různých čidel. To umožní krizovým štábům získat včasnou informaci o základních hydrometeorologických údajích na území města při ohrožení povodněmi. Do systému lze integrovat také výstupní data z monitoringu skalních bloků, kdy při nestabilitě některého z nich dojde k včasnému varování, evakuaci, omezení dopravy a přijetí dalších opatření.

Realizace projektu má být zahájena ještě do konce letošního roku a dokončena pak v roce 2019. V současné době hledá město dodavatele, předpokládaná hodnota této zakázky je 6 350 000 Kč bez DPH.  Další informace jsou zveřejněny na portálu E-ZAK.  Na pořízení nového varovného systému město využije podpory fondů Evropské unie.

Počet zobrazení: 787
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top