Nastavení přístupnosti

11.08.2020 - 08:53

Děčín chce využívat chytré technologie pro zvýšení kvality života svých obyvatel

Autor:

Na začátku června schválila rada města Koncepci Smart City Děčín. Tento dokument je pro město vodítkem, jakým způsobem realizovat Smart City projekty, jejichž cílem je racionální využití chytrých technologií pro zlepšení života občanů ve městě. Koncepce definuje klíčové oblasti, na které by se mělo město zaměřit, popisuje, jak organizačně Smart City zajistit, navrhuje způsoby financování a v neposlední řadě vybírá klíčové projekty, které by se měly realizovat.

 

Tvorbu koncepce řídil bývalý radní Ondřej Smíšek, který ji představil zastupitelům na konci června. Mezi partnery Smart City patří vysoké školy ČVUT a UJEP, dále Ústecký kraj nebo Okresní hospodářská komora. Hlavními tématy, kterými se koncepce zabývá, jsou doprava, energetika a občanská vybavenost.

Pilíř Doprava řeší nasazení “inteligence” do dopravní sítě. Navrženými projekty směřuje k cíli bezpečné, nízkoemisní a efektivní dopravy. V současné době se finalizuje žádost o podporu v rámci Operačního programu Doprava na tzv. inteligentní dopravní systém. Díky tomuto projektu bude město získávat informace o intenzitě a skladbě dopravy v Děčíně a bude mít přehled také o obsazenosti vybraných parkovišť, což bude podkladem pro vybudování parkovacího navigačního systému.

Pilíř Energetika směřuje ke zvyšování energetické efektivity a tím ke snižování spotřeby energií a finanční úspoře. V současné době probíhá pilotní projekt Automatizovaný systém prevence havárie vody, který hlídá okamžitý únik vody v budově a hlásí pomocí sms zprávy případné překročení nastaveného hodinového limitu správci budovy. Díky tomu je možné okamžitě jednat. Technologie je prozatím nasazena ve 4 lokalitách a počítá se s jejím rozšířením do všech budov ve vlastnictví města. Dalšími projekty, které jsou ve fázi příprav, jsou např. EPC projekty, které umožní snížení spotřeby energií v některých městských budovách nebo využití fotovoltaické energie.

Pilíř Občanská vybavenost zahrnuje především tématiku vztahu města k občanům. Zaměřuje se na zlepšení dostupnosti městských služeb, zvýšení informovanosti občanů a jejich zapojení do dění ve městě. V současné době je podána žádost o podporu do Operačního programu Zaměstnanost na projekt Portál občana města Děčín, na kterém by každý našel informace o aktuální situaci ve městě, novinky, mohl by nahlásit závady, zjistit, jak řešit některé životní situace a po přihlášení také některé situace bez nutnosti návštěvy úřadu vyřídit. Dalším projektem, který se postupně rozšiřuje, je Děčínská karta. Tu je možné od ledna tohoto roku využívat v MHD a od září také ve všech školních jídelnách.

S Koncepcí Smart City Děčín se můžete seznámit na webu města v odkazu Město/Smart City.

Počet zobrazení: 3504 Naposledy změněno: 24.08.2020 - 10:11
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top