Nastavení přístupnosti

06.11.2020 - 08:35

Blíží se splatnost poplatku za odpad a poplatku z pobytu

Autor:
Ilustrační foto Ilustrační foto

Odbor ekonomický Magistrátu města Děčín upozorňuje na termín 2. splátky místního poplatku za provoz systému nakládání shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2020, který je nejpozději do 30.listopadu 2020. Ke stejnému musejí plátci uhradit také místní poplatek z pobytu za 1. – 3. čtvrtletí 2020.

Poplatek za odpad

Složenky na tuto splátku budou Českou poštou rozeslány počátkem měsíce listopadu t.r. Poplatníci, kteří platí prostřednictvím SIPO, mají předpis poplatku zahrnut v rozpisu SIPO na měsíc listopad t.r. Občané, kteří platí poplatek převodem z účtu nebo kteří oznámili, že budou platit přímo v pokladně magistrátu, obdrželi informace k platbě již v minulosti a nebudou již proto na termín splatnosti poplatku upozorňováni.

Upozorňujeme, že složenky nejsou zasílány poplatníkům, u nichž se tyto v minulosti vrátily na magistrát z důvodu nenalezení adresáta nebo poplatníkům, kteří složenky opakovaně nezaplatili. Proto doporučujeme občanům, u nichž došlo ke změně trvalého pobytu a kteří neobdrželi složenky, aby kontaktovali správce poplatku.

Odbor ekonomický dále upozorňuje na povinnost poplatníků nahlásit správci poplatku do 30 dnů každou změnu v ohlašovací povinnosti, tj. zejména doložit nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. Nedoloží-li poplatník nárok na osvobození nebo úlevu ve stanovené lhůtě, tento nárok zanikne a nebude proto možné osvobození nebo úlevu od poplatku uznat zpětně.

V souvislosti se změnou výše roční sazby poplatku na částku 750 Kč/osoba/rok dle OZV č. 4/2019 účinné od 1.ledna 2020 doporučujeme občanům, aby provedli kontrolu výše plateb poplatku za 1.pololetí t.r. V řadě případů došlo k úhradě nižší částky, a tím ke vzniku nedoplatku, neboť občané neprovedli změnu trvalého příkazu k platbě poplatku.

S veškerými dotazy na placení poplatku se mohou občané obracet na pracovníky odd. správy daní a poplatků odboru ekonomického (Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, 3. patro, č. dv. 408, 409 a 417).

Kontakty na správce poplatku

A - F

Mgr. Blanka Schmidová - e-mail: blanka.schmidova@mmdecin.cz, tel. 412593406                                         


G– KLE

Vladimíra Plachá - e-mail: vladimira.placha@mmdecin.cz, tel. 412593352      

KLI – NEU + agenda vlastníků staveb k indiv.  rekreaci, bytů a rodinných domů 

Lena Turčeková, DiS - e-mail: lena.turcekova@mmdecin.cz, tel. 412593421                                         

NEV – STRU

Lucie Prokopcová - e-mail: lucie.prokopcova@mmdecin.cz, tel.  412593405     

STRY – Ž

Edita Šulcová, DiS - e-mail: edita.sulcova@mmdecin.cz, tel. 412593351

 

Místní poplatek z pobytu


Místní poplatek z pobytu za 1. – 3. čtvrtletí 2020 je třeba uhradit ke dni 30.11.2020. Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Dále je nutné do 30.11.2020 splnit ohlašovací povinnost k zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Po tomto datu může být nesplnění ohlašovací povinnosti sankcionováno pokutou.
V případě jakýchkoliv dotazů k evidenci a placení tohoto místního poplatku se obracejte na paní Lenku Dejmkovou (tel. 412593414, e-mail: lenka.dejmkova@mmdecin.cz). Informace k poplatku najdete zde

Počet zobrazení: 2144 Naposledy změněno: 30.11.2020 - 10:38
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top