Nastavení přístupnosti

15.11.2021 - 16:09

Vytápění tuhými palivy a zákon o ochraně ovzduší

Autor:

Podle novely zákona o ochraně ovzduší nebude od 1. září 2022 možné provozovat současné kotle na tuhá paliva, které nevyhovují přísnějším emisním normám. Domácnosti a drobné provozovny si budou muset vyměnit stávající nevyhovující teplovodní kotel na pevná paliva za nový zdroj tepla. Hlavním cílem výměny starých kotlů je zlepšení kvality ovzduší v sídlech, na kterém se lokální topeniště významně podílí.

Kotle na pevná paliva
Od září příštího roku platí zákaz používat kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a které nejsou navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace, pokud nebudou splňovat emisní požadavky uvedené dle přílohy zákona o ochraně ovzduší. Jedná se o kotle na pevná paliva, které nesplňují alespoň 3. emisní třídu dle ČSN EN 303-5. Emisní třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud není údaj uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který žádný výrobní štítek nemá, je více než pravděpodobné, že kotel povolené emise splňovat nebude.

Kontrola technického stavu a provozu těchto zdrojů
Provozovatelé zdrojů na pevná paliva (kotle, krbové vložky, krbová kamna s teplovodním výměníkem) o celkovém jmenovitém příkonu od 10 do 300 kW včetně mají také povinnost provádět nejméně jednou za 3 roky kontrolu technického stavu a provozu těchto zdrojů. Povinnost provedení kontroly technického stavu se týká fyzických i právnických osob a také se vztahuje na zdroje umístěné ve všech objektech (rodinných domech, bytových domech, prostorech sloužících k podnikání i rekreaci). Tuto kontrolu musí provádět odborně způsobilá osoba, která je fyzickou osobou proškolenou výrobcem spalovacího stacionárního zdroje, od kterého má udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Databáze odborně způsobilých osob je přístupná na adrese https://ipo.mzp.cz/. Databáze umožňuje provozovateli vyhledat v mapě nejbližší odborně způsobilou osobu, která kontrolu ve finančním limitu bude schopna vykonat. Výsledky kontrol je odborně způsobilá osoba povinna od roku 2020 vkládat do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), kde jsou k dispozici orgánům ochrany ovzduší. Orgán ochrany ovzduší má podle zákona o ochraně ovzduší možnost si protokol z této kontroly vyžádat a v případě, že nebude předložen, udělit sankci a to do max. výše 20 000 Kč.

Spalování dřeva v krbech a krbových kamnech
Při spalování dřeva v krbech a krbových kamnech lze spalovat pouze čisté dostatečně vysušené palivové dřevo (skladované min. dva roky) a nesmí v nich být spalováno dřevo lakované nebo jinak chemicky ošetřené, odpady ani jiné nevyhovující druhy paliv.

Komíny
Je nezbytné provádět pravidelné kontroly a čištění spalinových cest (Vyhláška MV č. 34/2016 Sb.). Zanešený komín snižuje účinnost spalování a zvyšuje tak emise znečišťujících látek do ovzduší.

Počet zobrazení: 1681
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top