Nastavení přístupnosti

16.02.2022 - 10:27

Město letos obnoví zřícenou zeď pod zámeckou sýpkou

Autor:

Město Děčín vypsalo veřejnou zakázku na opravu zřícené opěrné zdi pod zámeckou sýpkou v jihovýchodní části zámeckého areálu. Opěrná zeď se zřítila v lednu 2019. Oprava by měla začít letos na jaře.

Na její obnovu bylo nutné vypracovat novou projektovou dokumentaci. Náklady na opravu zdi jsou odhadnuty na 1,8 milionů korun bez DPH, jedná se tedy o veřejnou zakázku malého rozsahu. Firmy mohou podávat nabídky na magistrát do 21. února 2022 do 13 hodin.

Opravená opěrná zeď bude provedena jako takzvaná sendvičová. Toto konstrukční řešení umožní zachovat původní vzhled zdi. Kromě toho dojde k osazení plaňkové plotu, podél koruny zdi pak bude doplněn mlatový povrch. Dojde také k obnově vinohradu a na plochu podél plotu budou vráceny repliky litinových sloupců s lucernami.

Se zahájením prací se počítá na jaře letošní roku, kompletní realizace by měla trvat asi čtyři měsíce.

Opěrná zeď u zámecké sýpky v délce cca 30 metrů se zřítila v pátek 18. ledna 2019 v půl desáté večer. Opravena byla v rámci akce Zámek Děčín – revitalizace zázemí zámeckého areálu v roce 2015.

Další plánované investiční akce: 

Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna

Město vyhlásilo veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby, řešící modernizaci vnitřních prostor objektu dle dispozičního návrhu architekta města, dále na revitalizaci zahrady a zelených  prostor objektu, obnovu přístupového schodiště bočního vchodu do prostoru bufetu a vybudování lesní cesty propojující objekt restaurace s areálem ZOO Děčín, včetně výstavby nového vstupu s turniketem. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, předpokládaná cena je 550 tisíc bez DPH. Nabídky mohli zájemci podávat do 7.února.

Revitalizace dětského hřiště v Děčíně I

Původní dětské hřiště nacházející se nedaleko městské knihovny v Děčíně I město obnoví. Vzniknou zde nové herní prvky a lavičky, dále bude opravený stávají chodník a upraveno ukončení parkoviště. Jedná se o projekt v rámci Tvoříme Děčín 2019 financovaný z části v rámci participativního rozpočtu. V současné době se soutěží zhotovitel prací za více než 1 milion Kč bez DPH. Nabídky mohou zájemci podávat do 28. 2. 2022.

Rekonstrukce části komunikace Zelená

Práce zahrnují opravu komunikace vozovky včetně nové výhybny a obratiště na konci řešené komunikace, nové dopravní značení a novou dešťovou kanalizaci pro odvodnění zájmového území do vodoteče bývalého náhonu v ul. Březová. Stavební práce by měly město přijít na 2 540 000 Kč bez DPH, město nyní vypsalo veřejnou zakázku s tím, že uchazeči mohou podávat nabídky do 21. 2. 2022.

Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín – Horní Oldřichov – III. etapa

Jedná se o realizaci nových zemních kabelových rozvodů sítě veřejného osvětlení včetně nových sloupů a LED svítidel. Délka trasy zemního kabelového vedení jecca 2 500 m. Součástí prací bude demontáž stávajícího vzdušného vedení sítě veřejného osvětlení včetně svítidel. Provádění prací bude koordinováno se stavbou společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Předpokládané náklady činí dle projektu 5 252 000 kč bez DPH. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele, nabídky se podávají do 21.2.2022.

Počet zobrazení: 869 Naposledy změněno: 25.02.2022 - 09:31
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top