mobilni rozhlas
21.07.2023 - 12:27

VYJÁDŘENÍ NÁMĚSTKYNĚ PRIMÁTORA ANNY LEHKÉ K CHOVÁNÍ NĚKTERÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ AQUAPARKU DĚČÍN A PŘIJATÝM OPATŘENÍM

Autor:

„V uplynulých dnech jsme zaznamenali stoupající agresi jednotlivců spojenou s nevhodným až vulgárním chováním vůči zaměstnancům i návštěvníkům areálu městského koupaliště Aquapark Děčín včetně porušování návštěvního řádu. Město jako zřizovatel a provozovatel tohoto zařízení se rozhodlo pro opatření, která by měla nastalou situaci zmírnit. Samotná příspěvková organizace si najme bezpečnostní agenturu, která bude dohlížet na bezproblémový pobyt návštěvníků, město během víkendů posílí o hlídku strážníků MP. Porušení Návštěvního řádu Aquaparku Děčín může být kvalifikováno jako přestupek v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., za který může být uložena finanční pokuta až do výše 10 000 Kč. Spolu se správním trestem město využije dalšího zákonného institutu, a to dle § 52, dle zákona „o přestupcích“, tzv. Omezující opatření. Omezující opatření v tomto případě bude mít podobu zákazu vstupu do areálu Aquaparku Děčín. Omezení může být vydáno na dobu až jednoho roku. V návaznosti na šířící se informace o úlevách na vstupném pro konkrétní osoby (kromě přímo vyjmenovaných osob v ceníku) či národnost zdůrazňujeme, že vstupné se řídí pouze vydaným ceníkem Aquaparku Děčín.“

Anna Lehká, náměstkyně primátora

Pozn. Zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
§ 52, odst. 1
Omezující opatření spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa nebo místa, kde se konají sportovní, kulturní a jiné společenské akce, popřípadě v povinnosti zdržet se styku s určitou osobou nebo vymezeným okruhem osob nebo povinnosti podrobit se vhodnému programu pro zvládání agrese nebo násilného chování.

                                              Aquapark web

Počet zobrazení: 1185 Naposledy změněno: 18.08.2023 - 11:20
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
    
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Digitální služby státu

portal obcana PORTÁL OBČANA
Nejrychlejší cesta ke službám státu. Snadná správa dokladů, výpisů z rejstříků, ale i datové schránky.
   
edoklady eDOKLADY
Nová éra prokazování totožnosti je tu! Všechna pracoviště magistrátu přijímají eDoklady.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top