Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
23.03.2013 - 13:38

Město má novou vyhlášku o komunálním odpadu

Autor:

Město vydalo novou vyhlášku o poplatku za komunální odpad. Nově musí za odpad platit také cizinci, kteří žijí na území města déle než tři měsíce.

 

 

Magistrát města Děčín upozorňuje občany, že na základě novely zákona o místních poplatcích byla vydána obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem.

S účinností od 1.1.2013 došlo k rozšíření původního okruhu poplatníků o některé skupiny cizinců pobývajících na území České republiky. Kromě cizinců s trvalým pobytem poplatku dále podléhají cizinci, kteří pobývají na území města přechodně po dobu delší než 90 dnů.
Vzhledem k tomu doporučujeme cizincům, kterých se uvedená změna týká, aby kontaktovali oddělení správy daní a poplatků odboru ekonomického k projednání způsobu úhrady poplatku a sdělení údajů potřebných ke stanovení poplatkové povinnosti.
Dle novely zákona poplatku dále nově podléhají vlastníci bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Vlastníci těchto nemovitostí jsou povinni splnit ohlašovací povinnost u odboru ekonomického magistrátu. Nový tiskopis pro splnění ohlašovací povinnosti poplatníci naleznou na webových stránkách města www.mmdecin.cz v odkazu Magistrát – formuláře – odbor ekonomický.
Veškeré podrobnosti k placení poplatku obsahuje obecně závazná vyhláška, která je zveřejněna v odkazu Dokumenty - Právní předpisy, další informace občané rovněž naleznou v odkazu Potřebuji si vyřídit – finance a poplatky

Naposledy změněno: 02.04.2013 - 13:56
 

Back to top