01.08.2013 - 13:20

Zastavení proplácení dotací z ROP Severozápad má velký dopad na město

Autor:

Přestože Děčín ve svých projektech nepochybil, došlo k zastavení proplácení dotací projektů IPRM. Za dokončené projekty by měl Regionální operační program Severozápad uhradit více jak 160 mil. Kč. 


V červnu 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj pozastavilo do odvolání předfinancování Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ). Došlo k tomu po kontrole 35 projektů v ČR, kdy byly shledány chyby při realizaci projektů. Převážně se jednalo o pochybení ve výběrových řízeních. Projekty města Děčín nebyly v seznamu 35 kontrolovaných projektů, čili nebylo na nich nalezeno žádné pochybení. Přesto došlo k pozastavení proplácení dotací všech projektů spolufinancovaných z ROP SZ. Za statutární město Děčín se konkrétně jedná o 6 projektů Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum, u kterých došlo k pozastavení proplácení dotací a to Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy, Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání, Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí, Zámek Děčín – kulturně společenské centrum, Revitalizace objektu Atlantik - knihovna/multimediální centrum a Revitalizace parku na Mariánské louce a zámeckých zahrad. Evropská komise požaduje za pochybení v ROP SZ korekci ve výši 2,6 mld. Kč. Z této částky připadá přibližně 2,1 mld. Kč na takzvanou plošnou korekci, zbylou část pak tvoří souhrn individuální korekcí na jednotlivých projektech v rámci Ústeckého a Karlovarského kraje. Děčína se korekce na projektech netýká. Je ovšem potřeba korekci ze strany Ministerstev a dalších orgánů co nejdříve uhradit, aby mohlo začít opětovné proplácení dotací. „K dnešnímu dni evidujeme cca 167,5 mil. Kč neproplacené dotace z ROP Severozápad na výše uvedené projekty, přičemž vyčíslení škod s tím spojených je již přes další půl milionu korun a stále narůstá,“ řekl František Pelant, primátor města. V současné době je proplaceno cca 56 % z celkové požadované dotace. Na zbylé finance město stále čeká.

Počet zobrazení: 272
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top