23.08.2013 - 12:58

Pastýřská stěna roste do krásy

Autor:

Lesopark na Pastýřské stěně je spolu s Kvádrberkem nejvyhledávanějším cílem procházek děčínských obyvatel i návštěvníků. Vede přes něj červená hřebenová turistická stezka, která je páteřní spojnicí mezi turistickými cíli Jizerských hor, Českého Švýcarska, Děčína s Děčínským Sněžníkem a Krušnohořím. Pozorný výletník zde objeví spoustu vyhlídkových míst, zapomenutých skalních nápisů i do kamene tesaných laviček. Největší chloubou lesoparku je pak samozřejmě zoologická zahrada.

Půvabů, které by se na Pastýřské stěně daly obdivovat, je tedy nespočet. Přesto však donedávna zůstavala stranou pozornosti a stav přístupových i promenádních cest, laviček, zábradlí a výhledů by se právem dal označit za zanedbaný. Díky zájmu místních obyvatel – zejména pak pejskařů, kteří mají Pastýřskou stěnu díky každodenním procházkám zmapovanou nejlépe – se však podařilo zaktivovat údržbové práce a z Pastýřské stěny se opět klube důstojný a hlavně čistý lesopark.

Práce zajišťuje na základě zadání oddělení cestovního ruchu Středisko městských služeb, které vyčlenilo pracovníky na údržbu lesoparku a vnitroměstských tras výletních okruhů. Na Pastýřské stěně se tak průběžně odklízejí nánosy hlíny, jehličí a dalších materiálů z přístupových a promenádních cest, čistí se a odplevelují přístupová skalní schodiště na červené turistické stezce, byla kompletně vyčištěna přístupová cesta od Mototechny až k Nebíčku, odhrabaly se a začistily staré kamenné lavice, byly prostřihány výhledy z Jahnovy plošiny. Ta se také pravidelně marně uklízí od cigaretových krabiček a pet lahví, které vandalové hází pod vyhlídku. Pracovníci střediska průběžně vyměňují pytle na odpadky a kromě nich odnesou z Pastýřské stěny každý týden dalších cca 5 pytlů z lesa sesbíraných odpadků.

Pozornost je nyní zaměřena na trasy výletních okruhů a nejfrekventovanější místa lesoparku. Odbor místního hospodářství a majetku města připravuje údržbu a opravu většiny laviček, Lesní úřad Děčín spravil střechu odpočinkového altánku na červené turistické stezce a kromě toho chystá instalaci stolku a lavičky na vyhlídku nad vlajkou. Po skončení hlavní turistické sezóny, kdy nebude tolik práce s údržbou zeleně a dalších sezónních prvků ve městě, budou práce namířeny také na výspravy starého nebo poničeného zábradlí a méně frekventované části Pastýřské stěny. Úklidové a údržbové práce probíhají také v lesoparku na Kvádrberku.

Takto intenzivní pracovní nasazení úklidových a údržbových pracovníků Střediska městských služeb pro cestovní ruch je letos možné věnovat Pastýřské stěně díky projektu s názvem „Podpora sociálně znevýhodněných osob ve Středisku městských služeb (č. CZ.1.04/3.3.05/96.00222.)“, na který město získalo peníze v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zamětnanost – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce – Sociální integrace a rovné příležitosti. Ten je zaměřen na dlouhodobě nezaměstnané.

 

Oddělení cestovního ruchu

www.iDecin.cz

Počet zobrazení: 288
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top