Nastavení přístupnosti

18.03.2015 - 12:49

Sanace skalního masivu - Prostřední Žleb, ul. Pod Svahem

Autor:
Rubrika: Informace
 logo ozp

 

Název projektuSanace skalního masivu - Prostřední Žleb, ul. Pod Svahem
Registrační číslo projektu                               
 115D122004042
Webové stránky projektu -
Kontaktní informace
Ing. Kristýna Svobodová
Další informace -
Informace o programu

 Projekt vychází z 50.výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj, oblast podpory 6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod. Financování projektu je zajištěno 60,3% způsobilých výdajů z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí.

Obsah projektuPředmětem projektu je sanace skalního svahu a zabezpečení nemovitostí v ulici Pod Svahem, včetně místní komunikace. Konkrétně se jedná o obnovu stávajících dynamických bariér na lesním pozemku p. č. 1081 v k. ú. Prostřední Žleb, původní stávající bariéra bude demontována a nahrazena novou o výšce 3,5 m a rozsahu 910 m2, dále bude provedeno rozlomení nestabilních skalních bloků o objemu nad 3 m3. Bloky budou uskladněny ve svahu ve formě kamenných rovnanin. Součástí projektu jsou kotvení a podezdívky skalních výchozů a zajištění ocelovou sítí. Podezdění bude provedeno vlepením stahovacích trnů do vývrtů.
Cíl projektuCílem projektu je ochrana stávajících domů, majetků a zdraví obyvatel, včetně zabezpečení místní komunikace ul. Pod Svahem. V současné době zde dochází k samovolnému uvolňování skalních bloků a pádu kamenů ohrožujících majetek a zdraví obyvatel. Ulice Pod Svahem slouží místním občanům i složkám IZS jako jediná přístupová komunikace k objektům a nemovitostem. Stav je proto charakterizován jako havarijní stav, s nutností bezodkladného řešení, tj. realizace sanačních opatření.
Rozpočet

Celkové náklady projektu 9 615 465,02 Kč

Způsobilé výdaje 6 448 813,50 Kč

Dotace EU 5 803 931,70 Kč

Termín realizace
04/2015 - 09/2015
Počet zobrazení: 14014 Naposledy změněno: 03.08.2017 - 10:02
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top