Nastavení přístupnosti

29.10.2015 - 22:01

Tavírna a slévárna společnosti Constellium Extrusions Děčín s.r.o.

Autor:

Oznámení zahájení řízení ve věci vydání podstatné změny č. 14 integrovaného povolení pro zařízení „Tavírna a slévárna“ společnosti Constellium Extrusions Děčín s.r.o., Ústecká 751/37, 405 02 Děčín V-Rozbělesy.

V souladu se zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), ve znění novel, a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění novel, oznamuje v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu, a s ustanovením § 3 odst. 1 zákona o integrované prevenci, že dnem 21. 10. 2015 bylo

zahájeno řízení

o vydání podstatné změny č. 14 integrovaného povolení pro zařízení „Tavírna a slévárna“ společnosti Constellium Extrusions Děčín s.r.o., Ústecká 751/37, 405 02 Děčín V-Rozbělesy, IČ: 18380654.

Listinná podoba žádosti o vydání změny integrovaného povolení je k nahlédnutí na krajském úřadě budova C, kancelář č. 405, Stroupežnického 1326/16, Ústí nad Labem, v pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě s Ing. Helenou Skalníkovou (tel. 475 657 963). Lze si z ní pořizovat výpisy, opisy, případně kopie v termínu po dobu 30 dnů od doby zveřejnění. V této lhůtě může každý zaslat své vyjádření krajskému úřadu.

Informace o oznámení záměru je zveřejněna v termínu

od     30.10.2015        do    30.11.2015

Dále jsou informace o řízení k dispozici na informačním systému integrované prevence www.mzp.cz/ippc a na úřední desce krajského úřadu www.kr-ustecky.cz.


Příloha: Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Mgr. Jiří Hykš v.r.
vedoucí odboru životního prostředí  

Počet zobrazení: 14740
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2022
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top