Nastavení přístupnosti

04.08.2022 - 10:43

Delegace členů do okrskových volebních komisí v Děčíně

Autor:

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva města Děčín, může delegovat prostřednictvím svého zmocněnce jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. 

Delegování členů a náhradníků (seznam) se doručí k rukám primátora nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb, tj. do středy dne 24.08.2022 do 16:00 hodin.

 

Způsob doručení:

 • osobně
 • v listinné podobě
 • v elektronické podobě

 

Seznam musí obsahovat:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresu místa trvalého pobytu člena, případně náhradníka
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží
 • podpis zmocněnce volební strany, popřípadě pověřené osoby

 

Seznam může dále obsahovat:

 • telefonní číslo
 • adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, případně náhradníka
 • údaj, do které okrskové volební komise mají být členové a náhradníci zařazeni

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky a státní občan jiného členského státu EU

 • který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let
 • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva
 • není kandidátem pro volby do Zastupitelstva města Děčín
 • zmocněnec volební strany

Překážky výkonu volebního práva:

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
 • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.
Počet zobrazení: 66 Naposledy změněno: 04.08.2022 - 10:47
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top