Nastavení přístupnosti

mobilni rozhlas

Alena Smutná

Informujeme voliče, že došlo ke změně sídla některých volebních okrsků v Děčíně. Každý volič v Děčíně si může ověřit, po zadání svého trvalého bydliště v aplikaci KAM JÍT VOLIT?, kde se nachází jeho volební místnost. 

Ve středu dne 08.05.2024 v 16:00 hodin končí lhůta pro podání delegace členů, případně náhradníků, do okrskových volebních komisí v Děčíně pro volby do Evropského parlamentu, zmocněnci politických stran, politických hnutí nebo koalic.

Politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla pro volby do Evropského parlamentu zaregistrována, může dle § 18 odst. 3 a 4 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, delegovat prostřednictvím svého zmocněnce (nebo jím pověřené osoby) do okrskových volebních komisí v Děčíně jednoho člena a jednoho náhradníka.

Primátor města Ing. Jiří Anděl, CSc. poskytuje politickým stranám, hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina bude pro volby do Evropského parlamentu zaregistrována, informaci o počtu a sídle volebních okrsků v Děčíně.

Informace je určená pro občany jiných členských států Evropské unie (netýká se občanů ČR).

V příloze naleznete základní informace k volbám do Evropského parlamentu.

Volič, který nebude moci anebo nehodlá volit ve dnech voleb do Evropského parlamentu (07. a 08.06.2024) ve volebním okrsku, kde je zapsán v seznamu voličů, popřípadě zvláštnímu seznamu voličů, si již nyní může požádat u obecního úřadu, popřípadě zastupitelského úřadu o vydání voličského průkazu.

 

Prezident republiky vyhlásil na 7. a 8. června 2024 volby do Evropského parlamentu, a to rozhodnutím zveřejněným ve sbírce zákonů.

Občané, kteří mají zájem pracovat v okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu (07.-08.06.2024) a nebudou delegováni zaregistrovanými volebními stranami, se mohou předběžně hlásit na Magistrátu města Děčín na Mírovém náměstí v Děčíně IV-Podmokly, 1. patro, č. dv. 210, telefonicky na tel. číslech 412 593 200 – 203, nebo e-mailem: urad@mmdecin.cz.

Magistrát města Děčín, jako pověřený obecní úřad ve funkci registračního úřadu, zveřejňuje Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Bynovec. Současně je zápis zveřejněn na úřední desce magistrátu. 

Strana 1 z 23

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top