mobilni rozhlas
20.11.2023 - 09:40

Test dvou kontejnerů na SKO nedopadl dobře, část obyvatel netřídí odpad

Autor:

Město Děčín ve spolupráci s Technickými službami Děčín, a.s. (TS), provedlo rozbor obsahu dvou náhodně vybraných černých kontejnerů na směsný komunální odpad (SKO). 

Jeden kontejner byl vybrán v Příčné ulici na Starém Městě, druhý pak v Bezručově ulici v Podmoklech. Výsledek testu ukázal, že více než polovinu kontejneru tvoří odpad, který by měl být v separačních nádobách ať už na plast, papír, sklo nebo jako velkoobjemový odpad odvezen do sběrného dvora.
„Poslední podobná akce proběhla v roce 2020,“ říká náměstkyně primátora Anna Lehká (Volba pro Děčín), která se rozboru osobně účastnila. „Bohužel situace je stále stejná, objem složek, které je možné dále vytřídit, a tudíž do černé popelnice nepatří, i letos dosahoval téměř 50 procent z celého obsahu kontejnerů,“ dodává Anna Lehká, která má odpadové hospodářství města na starosti.
Pracovníci TS každý kontejner nejprve vysypali a poté roztřídili na jednotlivé komodity, které posléze zvážili. Ukázalo se, že v Příčné ulici tvořili SKO polovinu obsahu. Téměř dvacet procent obsahu tvořil stavební a demoliční materiál. Dále kontejner obsahoval například sklo, textil či bioodpad. Ještě hůře dopadl test v Bezručově ulici. SKO tvořil jen něco málo přes 43 procent obsahu kontejneru. Téměř 16 procent obsahu pak tvořil objemný odpad a také sklo. Současně byla u sběrného místa v Bezručově ulici zlikvidována černá skládka, která mimo jiné obsahovala i odložené elektrické spotřebiče, v tomto případě pračku. Takový odpad v žádném případě nepatří ke sběrnému hnízdu, ale do sběrného dvora, kde je zadarmo separován v kontejneru na elektroodpad. Jestliže si pořídíte nový elektrospotřebič, zaplatíte prodejci recyklační poplatek za spotřebič starý. Ten tak u prodejce můžete odložit, příp. on sám zajistí odvoz. Následně na něj přechází povinnost ekologické likvidace.
Vedení města se odpadovým hospodářství zabývá velmi intenzivně. V říjnu zastupitelstvo města přistoupilo k memorandu o spolupráci se Zařízením pro energetické využití odpadu (ZEVO) v Komořanech, kde po zprovoznění zařízení v roce 2027 bude končit SKO z Děčína a bude energeticky využit jako otop ve městech Most a Litvínov. Na listopadovém zasedání projedná zastupitelstvo novou obecně závaznou vyhlášku a ke konci roku bude řešit otázku výše poplatku za svoz a likvidaci odpadů.
„Jsme v tom všichni společně. Odpad bude neustále a se zvyšující životní úrovní jej produkujeme stále více. Zároveň je neúprosná legislativa, která nás nutí dělat postupné přísnější kroky. V těchto nahodilých kontrolách budeme pokračovat,“ uzavírá Anna Lehká.

 

tabulka odapdy

Počet zobrazení: 863 Naposledy změněno: 14.12.2023 - 08:33
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
    
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Digitální služby státu

portal obcana PORTÁL OBČANA
Nejrychlejší cesta ke službám státu. Snadná správa dokladů, výpisů z rejstříků, ale i datové schránky.
   
edoklady eDOKLADY
Nová éra prokazování totožnosti je tu! Všechna pracoviště magistrátu přijímají eDoklady.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top