02.01.2015 - 12:45

Informace o změnách v registru vozidel od 1. 1. 2015

Autor:

Od 1. ledna 2015 dochází ke změnám v registru vozidel. Změny upravuje novela  zákona o registraci vozidel č. 239/2013 Sb. Ta je velmi obsáhlá, proto uvádíme pouze zásadní změny, které se týkají například vozidla v převodu, změny vlastníka vozidla a vyřazení vozidla.

Vozidla v převodu
•    U vozidla, které je v „převodu“, tedy není přihlášeno na nového vlastníka/provozovatele, musí být do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 30. 6. 2015) podána žádost o zápis vlastníka a provozovatele silničního vozidla (tzn. dokončení registrace). Pokud nebude do uvedeného data registrace dokončena, toto vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit!

Změna vlastníka vozidla
•    Změna vlastníka nebo provozovatele proběhne současně. Nebude existovat institut převodu vozidla tzv. polopřevodu. Nově se převod a registrace uskuteční na registru vozidel v místě bydliště původního provozovatele. Dostavit se tam mohou společně prodávající a kupující, nebo jen jeden z nich s úředně ověřenou plnou mocí.
•    K provedení změny je nutné předložit doklady od vozidla a protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší než 14 dnů.
•    Registrační značka přidělená vozidlu původního vlastníka bude zůstávat na vozidle i v případě, že bude dále registrováno v jiném kraji.
•    Při převodu vozidel registrovaných v ČR se nevyžaduje předložení protokolu o technické prohlídce.

Vyřazení vozidla (dříve dočasné vyřazení vozidla)
•    Od 1. 1. 2015 se zvyšuje poplatek za vyřazení vozidla na dvojnásobek, tedy na 200,- Kč.
•    Vozidlo dočasně vyřazené před 30. 6. 2013. Vlastník takového vozidla je povinen se dostavit do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 31. 12. 2015) na registr vozidel a oznámit účel jeho využití a adresu místa, kde je silniční vozidlo umístěno. Pokud tak neučiní, takové vozidlo zanikne!
•    Vozidlo dočasně vyřazené po 01. 07. 2013. Vlastník je povinen ve lhůtě do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 31. 12. 2015) oznámit na registru vozidel, kde je vozidlo umístěno a jaký účel jeho využití. Pokud tak neučiní, nehrozí administrativní zánik vozu, ale může mu být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.


Schválení technické způsobilosti - dovozy
•    Technická způsobilost vozidel dovezených z členských států se neschvaluje („přeregistrace vozidel z jiného členského státu“ - uznává se stávající schválení členského státu).
•    Platnost technické prohlídky (první periody) u nových vozidel dovezených z členských států EU se nekrátí a pokračuje až do vypršení lhůty od data první registrace podle druhu vozidla.

Registrační značky na přání
•    Možnost vydání značky na přání a třetí registrační značky na nosiče jízdních kol se odkládá do 1. 1. 2016

Nové názvosloví po 1. 1. 2015
•    Dočasně vyřazení = vyřazení z provozu.
•    Trvalé vyřazené = zánik vozidla.
•    Vývoz vozidla = vydání tabulky s RZ na vývoz.
•    Členský stát = členské státy EU, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarská konfederace
•    Provozovatel = osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru zapsána jiná osoba.

Počet zobrazení: 253
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top