23.09.2015 - 15:56

Nejhezčí louka 2015 je v Děčíně

Autor:
paní Šárka Čechová přebírá ocenění paní Šárka Čechová přebírá ocenění Petr Bauer

Již dvanáctý ročník česko-německé soutěže o nejlepší louku po neděli 20.9.2015 zná své vítěze, tři z Čech a tři ze Saska. Nejkvalitnější luční porost pro rok 2015 mají v české části soutěžního území manželé Čechovi z Děčína - Krásného Studence. Na dalších místech se umístili Vlastislav Hyblbauer z Vlčí Hory a Ivan Novák z Nové Olešky u Huntířova.

Louky a pastviny v dávné minulosti vznikaly jako jeden ze základních prostředků obživy, především proto, že poskytovaly seno pro skot, kozy a ovce a pastviny zase čerstvou píci. Pravidelná péče o tento ekosystém je odrazem druhové bohatosti rostlin a hmyzu, který je závislý na rostlinách a je nedílnou součástí zachovalých luk. Na pestrosti a bohatosti luk se významně podílí i geologické podloží, nadmořská výška a další vnější vlivy a podmínky.
V posledních desetiletích řada cenných luk „vzala za své“. Orba, používání průmyslových hnojiv a zejména zástavba způsobily výrazný úbytek květnatých a druhově bohatých luk. Proto každý kousek zachovalé louky, kterému je věnována řádná péče v podobě dvou až tří sečí za rok, je potřebné ocenit. O to výjimečná je skutečnost, pokud se takto cenné louky vyskytují v tak velkém městě jako je Děčín.
Všem výhercům blahopřejeme a děkujeme za příkladnou péči o jeden velmi cenný prvek naší přírody. Zároveň zveme k účasti v příštím ročníku soutěže, který bude vypsán na jaře 2016.

Petr Bauer


Počet zobrazení: 277
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top