06.05.2016 - 06:26

Město vyhlašuje dohadovací řízení na prodej rekreačního areálu na Maxičkách

Autor:
Město vyhlašuje dohadovací řízení na prodej rekreačního areálu na Maxičkách Děčínský deník

Odbor místního hospodářství a majetku města oznamuje konání dohadovacího řízení k odprodeji rekreačního areálu na Maxičkách.


Dohadovací řízení se uskuteční dne 24.05.2016 v zasedací místnosti odboru rozvoje č. dveří 523 Magistrátu města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV od 9.00 hod.


Bude projednáván odprodej výše uvedených nemovitých věcí se všemi součástmi a příslušenstvím, se stanovenou výchozí cenou pro toto dohadovací řízení 23 112 870,- Kč + ostatní náklady, kauce činí 1 155 644,- Kč, var. symbol 1900362.


Dohadovacího řízení se mohou zúčastnit fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem resp. sídlem na území ČR bez ohledu na to, zda v 15 denní lhůtě podaly žádost o odprodej a dostaví se na dohadovací řízení. Podmínkou účasti na dohadovacím řízení je složení kauce a předložení potvrzení o složení této kauce (viz. „Zásady“ čl. III, odst. 1b).
Kauci je zájemce povinen složit na účet města č.ú. 19-921402389/0800, variabilní symbol (viz. výše uvedený) vedený u České spořitelny, a.s. před konáním dohadovacího řízení (v případě mezibankovního převodu nejpozději 3 dny před konáním dohadovacího řízení). Složená kauce bude vrácena všem účastníkům s výjimkou žadatele, který se umístí na prvním pořadí. Podrobnější podmínky jsou uvedeny v „Zásadách“.


Na dohadovací řízení vezměte s sebou průkaz totožnosti, který je nutno předložit pro ověření.

Počet zobrazení: 245 Naposledy změněno: 17.05.2016 - 09:09
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top