09.06.2016 - 19:04

Město udělilo pokutu za špatné sekání trávy

Autor:

Problémy se sečením trávy v Bynově nechce radnice tolerovat. Firmě, která za odvedenou práci odpovídá, udělilo pokutu. Pokud nedojde k nápravě, město dodavateli vypoví smlouvu.


Je opravdu neuvěřitelné, jak někdo může odvést tak špatnou práci. Rozhodně to takto nehodláme tolerovat a chceme okamžitou nápravu a samozřejmě také náhradu škod, jež svou neprofesionalitou firma způsobila nejen nám, ale také samotným obyvatelům města,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Město má od 11. května uzavřenou smlouvu na údržbu zeleně se společností Marius Pedersen a. s. Ta však samotné práce provádí subdodavatelsky. Vlastními zaměstnanci se stará pouze o zelené plochy v centru města. Díky kontrole a stížnostem občanů město odhalilo závažné nedostatky v odvedené práci a společnosti Marius Pedersen a.s. uložilo smluvní pokutu a to za každý započatý den prodlení, za neodstranění odpadu za každý započatý den prodlení až do doby odstranění a za neodborné použití mechanizačních prostředků, nástrojů a nářadí. „Požadujeme také náhradu za poškozené pozemky a to ve výši jedné seče v městské části Bynov,“ doplnila primátorka. Náhradu za škody způsobené neodbornou prací mohou požadovat také samotní občané a to buď přímo u společnosti Marius Pedersen a. s. nebo své požadavky mohou sdělit příslušným pracovníkům města a ti podklady předají prováděcí firmě. „Pokud nedojde k nápravě a uvedení pozemků a komunikací do pořádku, naúčtujeme společnosti i náklady spojené s úklidem,“ dodala Marie Blažková.

Počet zobrazení: 265
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top