09.04.2018 - 11:21

Lesní úřad těží na Škrabkách pouze jednotlivé stromy

Autor:

Těžba v lokalitě na Škrabkách se týká jen konkrétních míst. Jsou to místa, kde stromy jsou nebo byly nahnuté nad nemovitosti a vlastníci těchto nemovitostí (č.p. 1575/55 ulice Na Výšinách, č.p. 1894/3 a 1593/5 v ulici Zahradní) opakovaně upozorňovali na pády větví z těchto stromů. „Rozsah prováděné těžby je navržen v minimální velikosti zabezpečující bezpečnost při těžbě i pro zabezpečení zdraví osob a ochranu majetku,“ ubezpečil Antonín Novák, ředitel Lesního úřadu Děčín. Za domem č.p. 1575/55 ulice Na Výšinách je vykácena malá plocha.

„V tomto případě nešlo odtěžit pouze řadu stromů bezprostředně sousedících a ohrožujících tento dům, musel se odtěžit i malý prostor za těmito stromy tak, aby ohrožující stromy mohly být bezpečně přetaženy do porostu a neohrozily dům č.p. 1575/55 ulice Na Výšinách, za domy v ulici Zahradní se bude kácet řada stromů (5-6 kusů) podél zahrad domů č.p. 1894/3 a 1593/5,“ vysvětlil Antonín Novák. Pokáceno tedy bylo 17 dubů, 9 borovic a 14 habrů o průměru 15 až 20 cm. V Zahradní ulici je naplánovaná těžba cca 6 stromů. „Habry byly dále těženy na ploše samovýrobci, jednalo se o slabší jedince poškozené těžbou, tak aby byla plocha připravena pro podzimní zalesnění. Plocha bude zalesněna dubem a jedlí bělokorou a je předpoklad, že borovice se na plochu vysemení z okolních porostů,“ doplnil ředitel Lesního úřadu Děčín.

Počet zobrazení: 230 Naposledy změněno: 09.04.2018 - 17:20
Sdílet

Základní údaje

  • Statutární město Děčín
    Magistrát města Děčín
    Ing. Jiří Anděl, CSc.
    primátor města
    Ing. Jaromír Zajíček, MPA
    tajemník úřadu
    Budova A1:
    Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
    50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
    Budova B1:
    28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
    50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
    IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
    +420 412 593 111
    Úřední hodiny magistrátu
    Datová schránkadatová schránka
     statutárního města Děčín: x9hbpfn
    Datová schránkadatová schránka
     Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
      

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top