06.06.2013 - 13:16

RWE finančně přispěje na opravu poškozených přípojek zákazníkům z řad domácností

Autor:

> RWE poskytne odběratelům při obnově odběru plynu maximální technickou podporu
> RWE na své náklady zajistí opravu poškozených přípojek odběratelů
> Občané, kteří potřebují pomoc při obnově odběru plynu, nechť kontaktují 1239

V Brně dne 5. června 2013 – RWE poskytne maxilmální technickou podporu odběratelům pro obnovení odběru zemního plynu v oblastech, které byly zatopeny nebo evakuovány a došlo zde k preventivnímu uzavření hlavních uzávěrů plynu. Pracovníci RWE nabízí v době od 6 do 21 hod. součinnost všem zákazníkům při jejich opětovném otevření a obnově odběru plynu. V nočních hodinách budou pracovníci RWE provádět pouze nezbytné zásahy směřující k odvrácení či alespoň zmírnění bezprostředně hrozících rizikových stavů.

V případě, že došlo v domě k zatopení domovních rozvodů a plynových spotřebičů, pro bezpečnou obnovu odběru plynu je rovněž nutná součinnost zákazníků s pracovníky RWE. Odběratelé, kteří již mají tato zařízení vyčištěna
a opravena, mohou kontaktovat RWE na pohotovostní lince 1239.

RWE ve spolupráci se svými smluvními partnery zajistí a finančně přispěje
na opravu plynových zařízení domácnostem, které vlastní domovní přípojky plynu a odběrná plynová zařízení a jsou zároveň odběrateli plynu. Příspěvek bude směrován na opravu přípojky, pilíře pro umístění plynoměru, pořízení nového regulátoru tlaku plynu případně hlavního domovního uzávěru. Tyto opravy budou pro občany provedeny formou daru. Pracovníci RWE provedou i kontrolu všech plynoměrů, včetně jejich případné výměny.

Pro poskytnutí detailnějších informací nechť odběratelé kontaktují nepřetržitou pohotovostní linku 1239.

Při obnově dodávek a odběru plynu budou upřednostňována sociální
a zdravotnická zařízení, teplárny apod. O zahájení prací v jednotlivých lokalitách budeme dále informovat prostřednictvím příslušných krizových štábů a místních zastupitelstev.


Mgr. Lukáš Kresač
koordinátor komunikace
T +420 532 227 050, M +420 739 536 228, E

RWE Distribuční služby, s.r.o., zajišťují provoz a údržbu plynárenských zařízení regionálním provozovatelům distribučních soustav skupiny RWE v ČR. Zabezpečují rovněž opravy plynárenského zařízení, měření spotřeby a kvality zemního plynu, připojování a odpojování zákazníků, provoz dispečinku a pohotovostní telefonické linky 1239. RWE Distribuční služby, s.r.o., nabízejí široké veřejnosti vytyčení plynárenských sítí. Společnost má celorepublikovou působnost, sídlí v Brně a samostatně podniká od 1. 1. 2008. Společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., zajišťuje provoz a údržbu 44,9 tisíc kilometrů plynárenských sítí, 2 327 regulačních stanic a zajišťuje správu 1,7 milionu plynoměrů a dalších měřících zařízení.

Počet zobrazení: 239
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top