Nastavení přístupnosti

27.07.2022 - 15:40

Kašna prochází zásadní rekonstrukcí

Autor:

Kašna na Masarykově náměstí prochází rekonstrukcí

Na Masarykově náměstí probíhá v těchto týdnech zásadní rekonstrukce kašny. Ta byla v havarijním stavu, město se ji proto rozhodlo opravit.

 

Na Masarykově náměstí probíhá v těchto týdnech zásadní rekonstrukce kašny. Ta byla v havarijním stavu, město se ji proto rozhodlo opravit.

,,Kašna na Masarykově náměstí v Děčíně je kulturní památkou, a proto se o ni město musí starat. První etapa, která probíhá i díky získaní dotace na obnovu kulturní památky, se věnuje stabilizaci schodiště a vany. Vybuduje se železobetonová deska, na kterou se opět uloží původní kamenné schody a zároveň dojde ke kompletnímu zatěsnění a hydroizolaci vany. Vana byla popraskaná, schodiště nestabilní,“ říká náměstek primátora Tomáš Brčák (ODS).

Dále proběhne oprava středu kašny, prioritně dřík, u kterého probíhá sanace. Poslední etapou v opravě Pohádkové kašny pak bude doplnění soch. Tato etapa je opět závislá na získání dotací. Sochy, které symbolizovaly pověst o Pohádkové kašně byly z bronzu a zrekvírované.

„Dnes se bohužel nedají vyrobit přesné repliky, jelikož nejsou k dispozici dokumentace, podle kterých by bylo možné je nechat vyhotovit. Proto město přistoupilo k řešení, kdy vyhlásí architektonickou soutěž na doplnění soch. Podmínkou památkářů a komise je, aby sochy odpovídaly velikostně a proporčně, ale není určeno, z jakého materiálu by měly být. Toto celé vybírá určená porota,“ dodává Tomáš Brčák s tím, že aktuálním cílem rekonstrukce je, aby kašna byla schopna po opravě unést sochy, které na ni později budou instalovány. Zároveň je námět do soutěže i orientace soch na druhou stranu, směrem do centra Masarykova náměstí.

Vítězný projekt bude vybírat komise, která je složena z komory architektů, zástupců města, sochařky a následně bude komise vše konzultovat s úřednicí, která má v gesci památkovou péči, co z hlediska památkářského je či není možné.

Z historie

Začátkem století zde děčínští obyvatelé postavili první kašnu. Na náměstí pak dokonce půl století fungovaly kašny dvě. Po zbourání Loretánské kaple v roce 1885, kterou si tu nechali Thunové postavit v polovině 17. století jako pohřební kapli, vznikl prázdný prostor. Místo v centru města osiřelo. Na základě toho se městští radní zabývali myšlenkou, jak trvalým dílem ozvláštnit a zaplnit tento prostor. Iniciativy se chopila městská spořitelna, která založila „Fond pro stavbu kašny na náměstí“. Radní se shodli, že by kašna měla být symbolem místa a měla by mít vztah k městu. Proto se k námětu díla hodila právě pověst o místním prameni, o vysvobození dívky zakleté v Loubské rokli. Kašnu měly zkrášlovat bronzové plastiky s dominantou žehnající víly, dřevorubce a jeho dcery a s několika poletujícími havrany. Zajímavé bylo natočení čelní strany kašny tak, aby víla stála čelem k dnešní Myslbekově ulici. Myšlenkou bylo právě vítání návštěvníků města, kteří od této strany přicházeli. Celá kašna je z bílého salcburského mramoru, aktuálně bez bronzových plastik zrekvírovaných k válečným účelům v roce 1943.

Bájná pověst o kašně

Pověst o prameni vypráví o zázračném, mladém prameni, který vyvěral pod Kamenným vrchem, tam, kde se zužuje Loubská rokle. Každý, kdo si z pramene nabral a napil se, dodal mladickou sílu. Často sem chodila zámecká paní až do té doby, než byly zámek, zahrada a pramen začarovány. Zmizely a pramen se propadl pod Kamenný vrch. Divoký potok (dnešní Loubský potok) tekl odteď přes zahrádku. Kdyby ale někdo věděl, že lze zámeckou slečnu vysvobodit pouze tím, že by vystoupal v pravý čas a v pravou hodinu ke skále Kamenného vrchu a spatřil krásnou dívku sedící u pramene vytékajícího ze skály Kamenného vrchu, který se míchá s vodou divokého potoka, stačilo, aby ji kolemjdoucí požádal o nápoj a kletba by byla zrušena. To se ale nestalo.

Kdysi dávno jeden muž kácel v městském Kvádrberku stromy. Při poledni za ním přišla dcerka, která mu donesla oběd. Muž byl z práce unavený a měl žízeň. Poslal tedy dítě k prameni pro vodu. Dívka si vzala hliněnou nádobu a vyrazila k prameni na kraji Kamenného vrchu. Na místo dorazila právě v pravé poledne. Najednou spatřila na Kamenném vrchu velký hrad a na okraji vrchu zahrádku, ve které vyvěral pramen. U něj seděla panna oblečena v bílém. Dítě mělo velký strach.

Zámecká paní na ni pohlédla přátelsky a tím dítě zbavila nedůvěry. Holčička ji s odvahou požádala o vodu pro svého otce, který byl velmi žíznivý. Vodu si nabrala a donesla ji svému otci. Otec ji s chutí vypil a cítil se jako znovuzrozený. Poslal tedy dceru pro vodu znovu.

Když dívka přicházela ke Kamennému vrchu, zámek i zahrada s pramenem zmizely. Od té doby je zámecká panna osvobozena a už ji nikdy nikdo neviděl.

                                                                        

 

Počet zobrazení: 270 Naposledy změněno: 27.07.2022 - 16:15
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top