18.12.2013 - 10:56

Střelnice má nového nájemce

Autor:

Rada města na svém zasedání dne 3.12.2013 usnesením č. RM 13 20 50 02 schválila pronájem areálu SD Střelnice, budova č.p. 691, část obce Děčín I-Děčín na pozemku p.č. 657 (hlavní objekt), pozemek p.č. 657 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2046 m2 budova bez č.p./č.e., způsob využití obč. vyb. na pozemku p.č. 658 (domeček), pozemek p.č. 658 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 153 m2pozemek p.č. 659/1 vedený jako ostatní plocha-zeleň o výměře 1684 m2, pozemek p.č. 659/2 vedený jako ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1818 m2, pozemek p.č. 659/3 vedený jako ostatní plocha-zeleň o výměře 1252 m2, pozemek p.č. 659/4 vedený jako ostatní plocha-zeleň o výměře 835 m2, pozemek p.č. 659/5 vedený jako ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 268 m2, pozemek p.č. 662/1 vedený jako ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 2059 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí pro k.ú. Děčín u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro pana Jaroslava Kortuse , IČ: 49067141 se sídlem podnikání 28. října 661/4 Děčín I, za účelem mimo jiné k provozování restauračního zařízení, na dobu neurčitou, s účinností od 1.1.2014, za nájemné ve výši 1,- Kč/měsíc .
V případě dotazů, týkajících se pronájmů prostor za účelem konání kulturních, společenských a jiných akcí kontaktujte nového nájemce pana Jaroslava Kortuse, tel. 776192299

Počet zobrazení: 241 Naposledy změněno: 18.12.2013 - 10:58
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top