Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.

Objednat se na úřad - objednání na úřad přes internet

Služba WebCall umožňuje se elektronicky objednat k vyřízení záležitostí dopravně správních agend a správních agend.

 

Oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend
 Budova B2 - ul. 28. října, 405 02, Děčín I

Agendy: evidence vozidel, evidence řidičů, bodový systém, zadržení řidičského průkazu a vrácení řidičského oprávnění, registrace podnikatelů, obnovení živnosti

Objednejte se zde Aktuální fronta

Oddělení správních agend a matriky
 Budova B1 - ul. 28. října, 405 02, Děčín I

Agendy: narození, sňatky, státní občanství, úmrtí, změna jména a příjmení, matriční opisy, občanské průkazy, cestovní pasy

Objednejte se zde Aktuální fronta

Systém je v provozu v úřední hodiny a je přímo napojen na vyvolávací zařízení, které vydává klientům lístky k obsluze a následně je zve k příslušným přepážkám k obsloužení. Zjištěné a zobrazené informace jsou staré maximálně 120 vteřin. Kromě přímého objednávání do vyvolávacího systému na konkrétní termín pohodlně ze svého domova či kanceláře snadno získáte aktuální informace o počtu lidí čekajících ve frontách u jednotlivých vyřizovaných agend a odhad přibližné aktuální čekací doby. Při této formě objednání je třeba uvést e-mailové spojení, které bude využito v případě změn ze strany magistrátu.

Naposledy změněno: 29.05.2020 - 10:47
 

Back to top