Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
19.12.2012 - 10:37

Úprava výzvy č.2 - IPRM Děčín - sídliště Staré Město

Autor:

Statutární město Děčín informuje všechny žadatele - v prioritní ose 5. Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, podporovaná aktivita b) Regenerace bytových domů v Integrovaném operačním programu v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré Město o úpravě vyhlášené výzvy č. 2. Platné znění této výzvy bude uveřejněno na úřední desce magistrátu dne 15.1.2013.

Statutární město Děčín informuje všechny žadatele

- v prioritní ose 5. Národní podpora územního rozvoje
- oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
-podporovaná aktivita  b) Regenerace bytových domů

v Integrovaném operačním programu v rámci IPRM Děčín – sídliště Staré Město o úpravě vyhlášené výzvy č. 2. Platné znění této výzvy bude uveřejněno na úřední desce magistrátu dne 15.1.2013.

Nové termíny jsou následující:

1. Ukončení příjmu žádostí na městě Děčín u projektů v 5.2b)     10. 05. 2013 do 12:00 hod.
2. Nejzazší lhůta pro podání projektů na CRR                         31. 07. 2013 do 12:00 hod.
3. Lhůta pro administraci projektů na CRR                               srpen – listopad 2013
4. Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace                               listopad – prosinec 2013

Naposledy změněno: 10.04.2013 - 12:45
 

Back to top