Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
13.03.2014 - 12:03

Oznámení o konání dohadovacího řízení na pozemek p.č. 2140 o výměře 302 m2 k.ú. Děčín

Autor:

V souladu s usnesením zastupitelstva města č. ZM 14 02 06 17 ze dne 20. 2. 2014 oznamuje odbor místního hospodářství a majetku města Magistrátu města Děčín konání dohadovacího řízení na prodej pozemku p.č. 2140 o výměře 302 m2 k.ú. Děčín. Dohadovací řízení se uskuteční dne 7. dubna 2014 od 10.00 hodin v kanceláři č. 321 odboru místního hospodářství a majetku města Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV (budova A1, 2.patro, průchod nad knihovnou).Bude projednáván prodej pozemku p.č. 2140 o výměře 302 m2 k.ú. Děčín, na zahradu.
- výchozí cena za prodej 90 600,- Kč
- kauce činí 4 530,- Kč
- variabilní symbol 1900305  

Dohadovacího řízení se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem resp. sídlem na území ČR a dostaví se na dohadovací řízení, bez ohledu na to, zda v 15 denní lhůtě podali žádost o prodej. Výsledky dohadovacího řízení podléhají schválení v zastupitelstvu města.
Podmínkou účasti na dohadovacím řízení je složení kauce a předložení dokladu o jejím zaplacení před zahájením dohadovacího řízení.
Kauci je zájemce povinen složit na účet města č. účtu 19-921402389/0800, u České spořitelny a.s., pobočka Děčín, nebo přímo v pokladně Magistrátu města Děčín před konáním dohadovacího řízení (v případě mezibankovního převodu nejpozději 5 dnů před konáním dohadovacího řízení). Složená kauce bude vrácena všem účastníkům s výjimkou žadatele, který se umístí na prvním pořadí.
V případě, že zájemce bude zastupován jinou osobou, je nutné, aby se tato prokázala plnou mocí před začátkem konání dohadovacího řízení.
Bližší informace lze získat na odboru místního hospodářství a majetku města – oddělení nakládání s majetkem města Magistrátu města Děčín - budova A1, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV.

Ing. Tomáš Martinček v.r.
vedoucí odboru
místního hospodářství a majetku města

Naposledy změněno: 13.03.2014 - 12:09
 

Back to top