04.03.2013 - 14:50

Žádost o příspěvek na podporu aktivit v oblasti kultury

Autor:
Rubrika: Kultura a sport

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod. )
fyzické a právnické osoby, které působí v oblasti sportu
Podmínky a postup

Podmínky a postup při podávání žádostí o finanční dotaci na podporu kultury jsou popsány ve vyhlášeném dotačním programu „Podpora aktivit v oblasti kultury“ v daném kalendářním roce.

 

Zahájení

Žádosti o poskytnutí dotace se podávají zpravidla 1x ročně v příslušném kalendářním roce dle vyhlášeného dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti kultury“.

 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor školství a kultury, budova B1 Magistrátu města Děčín, 28. října 1155/2, Děčín I, v úřední dny po, st od 8.00 – 17.00, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě: Bc. Lenka Holavová, tel. 412 591 325.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti o dotaci je přílohou vyhlášené výzvy, elektronická verze žádosti včetně formuláře rozpočtu je dostupná na internetových stránkách www.mmdecin.cz.

 

Správní a jiné poplatky/strong>

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

Lhůty a termíny

Podle konkrétního vyhlášeného dotačního programu.

 

Vyřídit elektronicky

Podání lze učinit elektronicky. Žadatel vyplní žádost v elektronické podobě, která je dostupná na internetových stránkách statutárního města Děčín www.mmdecin.cz. Před tím, než tuto žádost elektronicky odešle, rovněž jí vytiskne a opatří podpisem oprávněné osoby.

 

Právní předpisy

Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

 

Jiné informační zdroje

Ministerstvo kultury ČR, Ústecký kraj

 

Za správnost odpovídá

Odbor školství a kultury, Magistrát města Děčín – Bc. Lenka Holavová

 

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

11.10.2018

 

Poslední aktualizace

11.10.2018

 

Platí do

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Počet zobrazení: 290 Naposledy změněno: 12.10.2018 - 08:34
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top