04.03.2013 - 16:07

Žádost o použití znaku a vlajky města Děčín

Autor:
Rubrika: Kultura a sport

 

IČ situace
Základní informace

Znak tvoří stříbrný dvouocasý lev s korunou na hlavě držící stříbrnou rybu /parmu/ na červeném štítě. Vlajku tvoří tři vodorovné zvlněné pruhy bílý, žlutý a červený. Žlutý pruh má dva vrcholy a tři prohlubně. Poměr šířky k délce vlajky je 2:3.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod. )

Státní orgány, právnické a fyzické osoby.

 

Podmínky a postup

Státní orgány, fyzické a právnické osoby mohou užívat znak města Děčína jen s předchozím písemným souhlasem rady města. Vlajku lze užívat bez souhlasu orgánů města.

 

Zahájení

Podání písemné žádosti a následné projednání žádosti v radě města.

 

Na kterém úřadu

Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, 405 38

 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, 405 38, odbor školství a kultury, Bc. Lenka Holavová, tel 412 591 325.

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žadatel ve své žádosti uvede účel a způsob užití znaku.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoven formulář.

 

Správní a jiné poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

Lhůty a termíny

Nejsou stanoveny lhůty. Žádost o použití znaku je předložena ke schválení na nejbližším jednání rady města.

 

Další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

Další činnosti

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

Vyřídit elektronicky

Tuto situaci je možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou na adresu

 

Právní předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Obecně závazná vyhláška o znaku a vlajce města Děčín č. 1/2006.

 

Související předpisy
Opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti udělení nesouhlasu rady města s použitím znaku se nelze odvolat.

 

Další informace

Pravidla pro vyvěšování státní vlajky:
Vyvěšuje-li se státní vlajka současně se státními vlajkami jiných států, umístí se státní vlajka vždy na nejčestnější místo, to je z čelního pohledu na objekt vlevo při vyvěšení dvou státních vlajek, uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek, nebo v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek. Při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na objekt na němž je vlajka umístěna, bílá barva je vždy nahoře.

 

Za správnost odpovídá - obecně

Odbor školství a kultury, Magistrát města Děčín

 

Za správnost odpovídá

Bc. L. Holavová

 

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

24. 10. 2005

 

Poslední aktualizace

01.02. 2010

 

Platí do

Konec platnosti návodu není stanoven

 

Počet zobrazení: 281
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top