29.03.2013 - 14:29

Pronájem volného nebytového prostoru či pozemku ve vlastnictví města Děčín

Autor:
Identifikační kód
Kód životní situace
Pojmenování životní situace
Pronájem volného nebytového prostoru či pozemku ve vlastnictví města Děčín
Základní informace k životní situaci
Jedná se o agendu týkající se dispozic s nemovitostmi ve vlastnictví města Děčín.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat přiznání apod.)
Žadatel musí být fyzickou nebo právnickou osobou způsobilou k právům a povinnostem a k právním úkonům. Žadatel nesmí mít závazky vůči městu Děčín.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
O pronájmu volných nebytových prostor v majetku města Děčín se může zájemce informovat na úřední desce, na internetových stránkách www.mmdecin.cz .
Písemná žádost adresovaná odboru místního hospodářství a majetku města je zaevidována a po zajištění potřebných podkladů předložena k projednání v radě města. Žadatel je o závěru jednání rady města v jeho záležitosti písemně informován.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Žadatel musí podat písemnou žádost o pronájem volného nebytového prostoru či pozemku na podatelnu Magistrátu města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV.
Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit
Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Kde: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV
S kým: Odbor místního hospodářství a majetku města, oddělení nakládání s majetkem města a oddělení správy majetku:
– pozemek: tel. 412 593 151 (287, 225, 231)


Kdy: hodiny pro veřejnost (pondělí a středa 8:00 – 17:00).
Jaké informace a doklady musíte mít sebou
• Písemná žádost (obsahující osobní údaje či údaje o firmě, podnikatelský záměr pro pronájem a dobu pronájmu),
- občanský průkaz,
- živnostenský list,
- výpis z obchodního rejstříku.

Podrobnější postup na webových stránkách města – Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví města Děčín, Zásady rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku města Děčín.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Neformalizovaná písemná žádost.
Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Poplatek není vybírán. Všechny úkony jsou bezplatné.
Jaké jsou lhůty
V závislosti na jednání příslušných orgánů města a zajištění potřebných dokladů.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Další odbory Magistrátu města Děčín – odbor stavební úřad, odbor ekonomický, odbor životního prostředí, odbor školství a kultury.
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
V případě potřeby doložení dalších dokladů bude žadatel vyzván písemně nebo telefonicky.
V případě kladného vyjádření se musí žadatel dostavit k projednání nájemní smlouvy.
Můžete využít tuto elektronickou službu
Žádost vzhledem k nutnosti doložení dalších dokumentů nelze podávat elektronickou formou.
Podle kterého právního předpisu se postupuje?
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
- 89/2012 Sb. občanský zákoník

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.
Jaké jsou související předpisy
- Zásady na pronájem pozemků ve vlastnictví města Děčín
- Zásady rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku města Děčín.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí o pronájmu nebytového prostoru nebo pozemku spadá plně do kompetence rady města.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Uplatnění smluvních pokut sjednaných ve smlouvách.
Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.
Dále se můžete obrátit na odbor místního hospodářství a majetku města.
Za správnost návodu odpovídá útvar
Magistrát města Děčín, odbor místního hospodářství a majetku města.
Za správnost návodu odpovídá
Ing. Tomáš Martinček - vedoucí odboru místního hospodářství a majetku města.
Kdy byl návod naposledy akutalizován nebo byla ověřena jeho správnost
22.6.2011
Datum konce platnosti návodu
Konec platnosti není stanoven.
Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
Další upřesnění a poznámky nejsou.
 
 
Počet zobrazení: 210 Naposledy změněno: 02.06.2015 - 09:12
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top