02.04.2013 - 10:24

Žádost o územně plánovací informaci

Autor:
Identifikační kód
Kód životní situace
Pojmenování životní situace
Žádost o územně plánovací informaci
Základní informace k životní situaci

Podle § 21 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) může m.j. stavební úřad poskytnout v rámci své působnosti jako předběžnou informaci územně plánovací informaci o

 • podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.
 • podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů.
 • podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů
 • podmínkách provedení jednoduchých staveb (§ 104 odst. 1) bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat přiznání apod.)

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Územně plánovací informaci upravuje § 21 stavebního zákona.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Písemná žádost.
Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit
Stavební úřad Magistrátu města Děčín, ul. 28. října 1155/2, Děčín 1, 405 02
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Vedoucí oddělení územního rozhodování a památkové péče Ivana Šejnohová tel. 412 591 171

Viz výše– zaměstnanci odboru stavební úřad ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě mimo tyto úřední hodiny.

Jaké informace a doklady musíte mít sebou
Podle vyhlášky č. 503/2006 Sb.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost volnou formou.


pro vyplnění elektronického formuláře je potřeba nainstalovat 602 FORMFILLER
Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Vydání územně plánovací informace není zpoplatněno.

Jaké jsou lhůty
Lhůty pro vyřízení žádosti obecně upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Jen žadatel.
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti.
Můžete využít tuto elektronickou službu

Je umožněno žádat o vydání stavebního povolení elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Územně plánovací informace je z procesního hlediska sdělením podle ustanovení § 154 a násl. správního řádu a je samostatně přezkoumatelná podle ustanovení § 156, popř. § 80 správního řádu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Žádné sankce.
Za správnost návodu odpovídá
Stavební úřad Magistrátu města Děčín
Datum konce platnosti návodu
Konec platnosti není stanoven.
Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
Více info zde
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
12.8.2015
Počet zobrazení: 151 Naposledy změněno: 13.08.2015 - 09:07
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top