02.04.2013 - 10:31

Návrh na prohlášení věci za kulturní památku

Autor:
1. IČ situace
2. Základní informace
Na základě žádosti o prohlášení věci za kulturní památku Ministerstvo kultury vydá rozhodnutí o prohlášení nebo neprohlášení věci za kulturní památku. Věc lze prohlásit za kulturní památku (s výjimkou návrhu na prohlášení archeologického nálezu za kulturní památku) dle zákona č. 20/1987, o státní památkové péči, v platném znění.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod. )
Žádost může podat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba bez omezení.
4. Podmínky a postup
Předmětem řízení je zkoumání skutečnosti, zda věc splňuje kriteria § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
5. Zahájení
Písemný návrh včetně příloh můžete podat sami, anebo ve spolupráci s příslušným orgánem státní památkové péče a s Národním památkovým ústavem. Návrh můžete doručit osobně do podatelny Ministerstva kultury nebo zaslat poštou.
6. Na kterém úřadu
Ministerstvo kultury ČR
7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1.
8. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Návrh na prohlášení věci za kulturní památku musí obsahovat:
pro věci nemovité název, označení a druh věci, v případě souboru věcí názvy jednotlivých částí souboru, umístění věci (kraj, okres, obec, čtvrť nebo část obce, ulice, číslo popisné, číslo orientační, jsou-li tato čísla přidělena, název katastrálního území, parcelní číslo pozemku), uvedení vlastníka, případně spoluvlastníků věci s jejich úplnou adresou, popis věci, její současný stav a využití, aktuální fotodokumentace věci,
pro věci movité je to název, označení a druh věci, v případě souboru názvy jednotlivých věcí v souboru, přesné určení umístění věci, uvedení vlastníka, případně spoluvlastníků věci s jejich úplnou adresou, popis věci, její rozměry, materiál, technika, apod., její současný stav, popřípadě způsob využití, aktuální fotodokumentace věci.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
10. Správní a jiné poplatky
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
11. Lhůty a termíny
Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.
12. Další účastníci (dotčení) postupu
Krajský úřad Ústeckého kraje
Magistrát města Děčín
Národní památkový ústav, územně odborné pracoviště Ústí n.L.
Navrhovatel může podání učinit sám, anebo ve spolupráci s příslušným orgánem státní památkové péče (krajským úřadem, obecním úřadem ) a s Národním památkovým ústavem.
13. Další činnosti
Navrhovatel může být Ministerstvem kultury požádán o doplnění podání, příp. o další součinnost.
14. Vyřídit elektronicky
Podání nelze učinit elektronicky.
15. Právní předpisy
20/1987 Sb., o státní památkové péči
66/1988 Sb., provedení zákona ČNR o státní památkové péči
16. Související předpisy
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
18. Sankce
Opatření při porušení povinností upravují § 35 až § 41 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
19. Potřebujete se k věci dozvědět víc?
Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1,
Národní památkový ústav, územně odborné pracoviště v Ústí n.L, Masarykova 633, 400 01, Ústí n.L.,
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Velká Hradební, Ústí n.L.,
Magistrát města Děčín - Odbor stavební úřad, odd. územního rozhodování a památkové péče, ul. 28. října 1155/2, Děčín 1, 405 01
20. Další informace
Stránky Ministerstva kultury ČR – www.mkcr.cz
21. Za správnost odpovídá - obecně
Odbor stavební úřad, Magistrát města Děčín
22. Za správnost odpovídá
Vedoucí oddělení územního rozhodování a památkové péče Ivana Šejnohová tel. 412 591 171
23. Platí od
25.10.2005
24. Poslední aktualizace
01.02.2010
25. Datum konce platnosti
Konec platnosti návodu není stanoven.
26. Případná upřesnění a poznámky
Podle § 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, Ministerstvo kultury vyrozumí písemně vlastníka věci o podání návrhu na prohlášení věci za kulturní památku nebo o tom, že hodlá věc prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu, a umožní mu k návrhu nebo podnětu se vyjádřit.
Počet zobrazení: 208 Naposledy změněno: 17.02.2014 - 08:28
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top