02.04.2013 - 10:33

Stavba a jiná činnost v památkově chráněném území

Autor:
Obnova objektu (nemovitosti), stavba, změna stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úprava dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, které se nacházejí v ochranném pásmu nemovité kulturní památky památkové rezervace nebo památkové zóny.
1. IČ situace
2. Základní informace
Zamýšlí-li vlastník nemovitosti, která se nachází na území výše uvedených památkových zón, provést údržbu, opravu, rekonstrukci, nebo novou výstavbu objektu, oplocení, úpravu terénu apod., je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko dle zák. č, 20/87 Sb., o státní památkové péči
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod. )
Vlastník nemovitosti, nebo osoba jím zplnomocněná.
4. Podmínky a postup
Splnění všech požadovaných náležitostí.
5. Zahájení
Před provedením prací podá vlastník písemnou žádost o závazné stanovisko.
6. Na kterém úřadu
Magistrát města Děčín, ul. 28.října 1155/2, Děčín 1, 405 02
7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Na Odboru stavební úřad, odd. územního rozhodování a památkové péče, o úředních dnech od 8.00 – 17.00, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě na tel. 412 591 218 a 412 591 481
8. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Vlastník je povinen uvést následující údaje:
- název a umístění objektu
- popis současného stavu objektu s uvedením závad
- popis předpokládaného rozsahu obnovy či záměru výstavby nového objektu
- případně fotodokumentaci a projektovou dokumentaci
- doklad o vlastnictví
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny, ale vzory jsou k dispozici na OSÚ Magistrátu města Děčín a na stránkách www.mmdecin.cz
10. Správní a jiné poplatky
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
11. Lhůty a termíny
Lhůty jsou stanoveny správním řádem.
12. Další účastníci (dotčení) postupu
Účastníci jsou stanoveni správním řádem.
13. Další činnosti
Další činnosti nejsou stanoveny.
14. Vyřídit elektronicky
Podání nelze učinit elektronicky.
15. Právní předpisy
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Vyhláška č. 66/1988 Sb., provedení zákona ČNR o státní památkové péči
16. Související předpisy
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikovaná pod číslem 99/2000 Sbírky mezinárodních smluv
Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2002 Sbírky mezinárodních smluv
17. Opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky jsou stanoveny správním řádem, odvolání proti vydanému závaznému stanovisku je třeba podat u Krajského úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV.
18. Sankce
Sankce za porušení památkového zákona jsou stanoveny v § 35 a v § 39 shora jmenovaného zákona.
19. Dotazy
Můžete se obrátit na Národní památkový ústav, územně odborné pracoviště, Masarykova 633, 400 01, Ústí n.L., tel. 475 210 433.
20. Další informace
Stránky Ministerstva kultury ČR
Příručka vlastníka kulturní památky, vydalo MK ČR Praha 2003
Stránky Národního památkového ústavu v Ústí n.L. nebo v Praze
21. Za správnost odpovídá - obecně
Odbor stavební úřad, Magistrát města Děčín
22. Za správnost odpovídá
Vedoucí oddělení územního rozhodování a památkové péče Ivana Šejnohová tel. 412 591 171
23. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01.02.2010
24. Poslední aktualizace
01.02.2010
25. Platí do
Konec platnosti návodu není stanoven.
 
 
Počet zobrazení: 210 Naposledy změněno: 17.02.2014 - 08:19
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top