06.10.2014 - 13:26

Děčín má schváleny tři nové strategické dokumenty

Autor:
ilustrační foto ilustrační foto Ilona Rosenkrancová

Tvorbou strategie města na roky 2014 - 2020 se město Děčín začalo zabývat již v roce 2012. Důvodem byla nejen zastaralost Strategického plánu rozvoje města Děčína – II, který byl schválen zastupiteli města v r. 2004 a navázal na první strategický dokument rozvoje města z r. 2001, ale také chystaný začátek nového programového období Evropské unie 2014 – 2020, neboť dokument tohoto typu zvyšuje možnost čerpání dotací.


Za zpracováním dokumentu, který definuje hlavní rozvojové možnosti města, stojí téměř dva roky práce stovek zúčastněných osob, a to jak z řad zaměstnanců magistrátu, Okresní hospodářské komory Děčín, Policie ČR nebo Úřadu práce Děčín, tak z řad veřejnosti. Ta se na procesu aktivně podílela jak ve fázi připomínkování SWOT analýz, tak ve fázi hodnocení hlavních priorit města. Byl zřízen kontaktní e-mail , na který kdokoliv mohl v průběhu celého procesu zasílat připomínky a doplnění. Tento e-mail zůstává nadále funkční a veřejnost se jeho prostřednictvím může zapojit do procesu naplňování strategického plánu.
Strategický plán rozvoje města Děčín na roky 2014 – 2020 je společně s Územním plánem města Děčín vrcholným rozvojovým dokumentem na úrovni města. Tvoří tak jakousi kostru, kterou se bude město řídit v následujících letech při realizaci projektů. Strategie však není a nemůže být detailním rozpracováním veškerých rozvojových témat. I z tohoto důvodu se stále dopracovávají jednotlivé dílčí plány, které řeší konkrétní oblasti. Již v minulosti tak vznikl např. komunitní plán města Děčín (který se nyní taktéž aktualizuje), Plán odpadového hospodářství města Děčín, Strategie Místního partnerství na podporu podnikání atd.
Nově byla zpracována Koncepce prorodinné politiky města Děčín pro období 2014 - 2018 a Kulturní plán města Děčín 2014 – 2020. Všechny tyto tři nové koncepční dokumenty (Strategický plán rozvoje města Děčín na období 2014 - 2020, Koncepce prorodinné politiky města Děčín pro období 2014 - 2018 a Kulturní plán města Děčín 2014 – 2020) byly schváleny Zastupitelstvem města Děčín dne 25. 9. 2014.
Město Děčín děkuje všem, kteří se aktivně účastnili na tvorbě všech těchto tří dokumentů a významně tak přispěli k jejich finální podobě.

Počet zobrazení: 228 Naposledy změněno: 28.11.2014 - 15:21
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top