Nastavení přístupnosti

mobilni rozhlas

loading...

Rušení místa trvalého pobytu - životní situace
01 - Základní informace k životní situaci

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu je možné provést pouze na návrh (ve správním řízení) za splnění zákonem stanovených podmínek.

02 - Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu může provést pouze oprávněná osoba (vlastník nemovitosti, nájemce nemovitosti).

Návrh nemůže podat občan sám na sebe - se žádostí o zrušení vlastního údaje o místu trvalého pobytu.

03 - Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zrušit údaj o místu trvalého pobytu je možné pouze na návrh.

04 - Na které instituci životní situaci řešit

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se provádí v místě trvalého pobytu občana, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen.

05 - Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je jediný způsob, jak zrušit jiné osobě trvalý pobyt.

Magistrát města Děčín, budova B1 (budova bývalého OkÚ), ul. 28. října 1155/2, Děčín I
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
oddělení správních agend, matriky a obecní živnostenský úřad

Vedoucí odboru:

Ing. Vladimíra Holečková
 412 591 121   vladimira.holeckova@mmdecin.cz

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8:00 hodin do 17:00 hodin
úterý a čtvrtek od 08:00 hodin do 13:00 hodin

Pracovníci agendy:

Alice Veselá
 412 591 137   alice.vesela@mmdecin.cz

Elektronické objednání na úřad:

06 - Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu je nutné předložit návrh, který musí mimo jiné obsahovat:

 • identifikaci navrhovatele,
 • identifikaci osoby, které má být trvalý pobyt zrušen,
 • identifikaci adresy trvalého pobytu, která má být zrušena,
 • doklady osvědčující oprávněnost k podání návrhu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, kupní smlouva zaevidovaná na katastru, atp.),
 • doložení zániku užívacího práva (např. zaniklá nebo řádně vypovězená nájemní smlouva, vypořádání majetku po rozvodu manželů, vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí),
 • doložení neužívání nemovitosti (nejčastěji výpovědí navrženého svědka).
07 - Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je možné nalézt na našich webových stránkách zde, ale dá se podat v jakékoliv podobě s tím, že musí obsahovat předepsané náležitosti.

08 - Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek je 100 Kč za každou osobu v návrhu.

09 - Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu je možné až po skončení správního řízení. Pokud rozhodnutí nelze vydat bezodkladně je lhůta zákonem stanovena nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí provést další nezbytné úkony.

10 - Jaké další činnosti jsou po osobě, které se trvalý pobyt ruší, požadovány

Po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu automaticky končí platnost občanského průkazu občanovi, kterému byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen.

11 - Elektronická služba, kterou lze využít

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat i elektronicky e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou.

12 - Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
13 - Jaké jsou související předpisy
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
14 - Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení účastníkům řízení, a to ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad, se sídlem v Ústí nad Labem, prostřednictvím Magistrátu města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad. Odvolání může podat jak navrhovatel, tak osoba, které se rozhodnutím údaj o místu trvalého pobytu ruší.

15 - Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nepožádání o nový občanský průkaz do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze uložit pokutu až do výše 15 000 Kč.

Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top