mobilni rozhlas
13.02.2023 - 14:02

Václav Němeček: Prevence kriminality je důležitá

Autor:

Náměstkem primátora pro prevenci kriminality je Václav Němeček (ANO). I nadále pracuje také jako městský strážník. Mezi jeho hlavní priority patří prevence kriminality.

 

Václave, co vše si lze pod pojmem prevence kriminality představit?
Velmi často je problém, že pojem prevence kriminality je zužován na činnost a existenci městské policie. Ale tak to rozhodně není. Prevence kriminality je velmi široká oblast mnoha opatření a činností, kterými se musí zabývat samozřejmě městská policie, ale i další odbory magistrátu, státní instituce a v neposlední řadě i neziskový sektor. Na tomto poli je velmi důležitá analytická práce a následně koordinace všech institucí a jejich postupů s cílem dosáhnout rychlých, viditelných a pozitivních změn ve sledované oblasti. K tomuto účelu byla zřízena i široká pracovní skupina, kterou mám na starosti, stejně jako komisi prevence kriminality.

Pojďme tedy vypíchnout několik jednotlivostí, je jasné, že v tomto rozhovoru asi celou oblast neobsáhneme. Například, co je pro naši městskou policii prioritou?
Hlavní je mít dostatek strážníků. Musíme dohlížet na pořádek v ulicích, zmodernizovat kamerový systém. Spolupracujeme také se státní policií, a to třeba ohledně drog. To je velký problém.

Bude se rozšiřovat kamerový systém?
Chceme nasvítit park na Mariánské louce, tam by měla být nová kamera. Je třeba to technicky vyřešit tak, aby památkáři nic nenamítali. Líbilo by se mi, kdyby někde u Mariánské louky byly veřejné toalety. S dalším rozšiřováním počtu kamerových bodů musíme být již opatrní. Jedna věc je množství kamer a druhá možnosti jejich sledování, a tedy reálného využití. Proto momentálně preferuji spíše zkvalitnění kamerového systému směrem k automatizaci.

Město dlouhá léta podporuje asistenty prevence kriminality, což patří do tvé gesce náměstka.
Je velmi důležité je podporovat. Město na ně získává dotace, jejich počet proto navýšíme – ideální by bylo, kdyby jich bylo 22. Měli by se pohybovat v různých částech města. Momentálně se primárně pohybují v Boleticích, přičemž chceme jejich působení rozšířit co nejdříve do Podmokel, ale i dalších problémových míst. Měli bychom z nich vytlačit problémové osoby, určitě by měla začít fungovat tržnice na Husově náměstí. Tržnici se musí dát jasný řád a pravidla. A aby tam nikdo nevstupoval mimo provozní dobu.

Budou pokračovat i kontroly problémových domů?
Chceme se zaměřit na ty problémové objekty, kde hrozí, že z toho bude vyloučená lokalita. Kvůli tomu jsme na magistrátu zřídili i již zmíněnou pracovní skupinu, kterou mám jako náměstek primátora na starosti. Pak máme také komisi prevence kriminality, která se spíš věnuje aktuálním bezpečnostním problémům. Je tu hodně věcí k řešení.

Jak je město, pokud jde o prevenci, zaměřeno na mládež?
Už roky děláme na školách přednášky. Chci v tom pokračovat. Také vedu sportovní klub městské policie a v praxi vidím, jaké pozitivní dopady na děti a mládež sport má. Podpořil jsem i navýšení peněz, které město dává na sport, to je velmi důležité.

Jaké jsou největší problémy, které trápí naše město?
Celá řada. Máme tu problémové provozovny. Za problém považuji také prodej alkoholu a tabákových výrobků osobám mladším osmnácti let, výrobu a distribuci omamných látek – je toho hodně. Musíme opakovaně zmapovat bezpečnostní i dopravní situaci kolem všech škol, které patří městu. Chci, aby děti byly v těchto lokalitách v bezpečí, a to i při přecházení ulic a při dalším pohybu kolem silnic a ulic.

Město vyhláškou zakázalo veškerý hazard. Jaká je aktuální situace?
Tím se musíme vážně zabývat. Úplný zákaz hazardu podle mě není ideální. Lidé sází na internetu, ve městě vznikají nelegální herny. Nebo hráči jezdí za hazardem do okolních měst. Podle mě se o tom musíme bavit a najít kompromis.

Za námi je silvestr, dost se mluvilo o používání pyrotechniky. Lidé psali na magistrát, abychom ji zakázali, že jim ohňostroje vadí.
Chystáme vyhlášku, ale sám moc dobře vím, že vyhláška tento problém nikdy nevyřeší. Těžko se vymáhá její dodržování. Mají s tím zkušenosti i jiná města. Zde je nutná změna legislativy na státní úrovni.

Tvoje téma bylo přesunutí K-centra z Teplické ulice, kde sídlí proti DDM. Jaká je aktuální situace?
Už jsem to říkal několikrát, jeho současné umístění je nevhodné. Musíme ho přestěhovat jinam. Určitě ale musí zůstat pod městem.

Čím se ještě zabýváš?
V první řadě je to spolupráce s odborem sociálních věcí a zdravotnictví, zejména s oddělením sociálně-právní ochrany dětí. Dále například řeším vraky v ulicích, dohledávám majitele, aby si vraky sami zlikvidovali. Vím, že se opakuji, ale je toho opravdu hodně.

Počet zobrazení: 2195 Naposledy změněno: 08.03.2023 - 13:14
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
    
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Digitální služby státu

portal obcana PORTÁL OBČANA
Nejrychlejší cesta ke službám státu. Snadná správa dokladů, výpisů z rejstříků, ale i datové schránky.
   
edoklady eDOKLADY
Nová éra prokazování totožnosti je tu! Všechna pracoviště magistrátu přijímají eDoklady.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top