mobilni rozhlas
24.03.2023 - 07:32

Dušek či Mig 21. Zámek startuje parádní sezonu, láká ředitelka Miroslava Poskočilová

Autor:

V čele příspěvkové organizace Zámek Děčín je Miroslava Poskočilová téměř čtyři roky. Na co se letos můžeme těšit?

 

Zámek patří mezi nejnavštěvovanější místa v Děčíně. Kolik jste loni přivítali návštěvníků a co se jim nejvíce líbilo?
V roce 2022 jsme na zámku přivítali při různých příležitostech 62 000 platících návštěvníků, zámek byl otevřený po celý rok a počet návštěvníků prohlídkových okruhů tak ovlivnila i vysoká účast na kulturních akcích a školních programech a trzích. Nejúspěšněji hodnotíme venkovní akce, na Historický trh v květnu přišlo 8 700 a na zámecké vánoční trhy 5 000 návštěvníků. Loňskou novinkou byla barokní Růžová zahrada s překrásnou večerní atmosférou ve světle svíček a barokní hudby, Den myslivosti se zábavou pro malé i velké a Desatero čarodějnických řemesel s výukou létání na koštěti a plněním úkolů pro malé čarodějky. Při návštěvě zámeckého areálu lidé často rádi zůstávají jen v zahradách nebo na nádvoří, zavítají na řecké speciality do restaurace ATHINA, palačinkárny a v létě pak vyhledávají občerstvení Cafe Freska v čajovém pavilonu Jižních zahrad. Zámek má otevřenou Tyršovu světničku a zámeckou galerii pro výstavy umělců, mě oslovila nejvíce výstava obrazů neoimpresionistky Ivany Kotýnkové a výstava velkoformátových fotografií z Českého Švýcarska Krajina ženami požehnaná. Velký zájem diváků měla kultura v zahradách, zcela vyprodaná byla beseda s Jaroslavem Duškem nebo koncert skupiny Monkey Business, hudební vystoupení Hany Blažíkové v rámci festivalu Lípa Musica nebo Chopinovský koncert děčínského rodáka Roberta Bílého. Pro školy jsme zorganizovali školní programy, mozkohrátky, haptické prohlídky a besedu s panem Fedorem Gálem.

Jaký je zájem o to mít u vás svatbu či o jiné aktivity?
Loni jsme měli na zámku nejvíce svateb, nevěsty využívají balíčky na míru a nová netradiční místa pro uspořádání obřadu. Otevřená je stále úniková hra Rozpolcený rytíř, celoročně je obsazené ubytování v zámeckém apartmánu a zámecké sály se celoročně pronajímají pro obchodní setkání nebo galavečery společností. Novinkou byly taneční kurzy manželů Rottenbornových pro mládež i dospělé a pořádání tančíren. Zámek zvýšil podíl vlastních příjmů oproti roku 2018 o 50 procent, což jsou téměř 3 miliony korun.

V dubnu v Děčíně startuje turistická sezona. Jak se zapojí zámek?
Turistickou sezónu odstartujeme odpoledne v sobotu 15. 4. v zahradách, pro děti jsme připravili setí řeřichy a kamínkování a pro rodiče hudební a taneční vystoupení. Zahrady se začínají probouzet pestrobarevnými květy a vůněmi, vidět i slyšet jsou v zahradách naši pávi…

Na co dalšího se letos návštěvníci zámku mohou těšit?
Letošní sezónu chceme věnovat období Přemysla Otakara II. V polovině 13. století byl v jeho moci děčínský hrad s nejbližším okolím, vzrůstající majetkové ambice šlechty však vedly k rozporům s králem Přemyslem Otakarem II., který dal k posílení své moci založit jižně pod hradem město. Na počátku poslední třetiny 13. století tak vzniklo v dosud neosídlené poloze (Mariánská louka) město Děčín, které se poprvé písemně uvádí roku 1283. O jeho založení panovníkem svědčí obraz českého královského lva ve znaku města: dvouocasý lev, který drží proti sobě obrácenou rybu. Chceme Děčíňákům připomenout toto výročí uspořádáním historického trhu z období Přemysla Otakara II. a výstavou o panovníkovi a jeho vládě. Návštěvníci se mohou opět těšit na hrané prohlídky, noční Růžovou zahradu, kulturní nabídku zpestří herec Jaroslav Dušek, koncert skupiny MIG 21, zpěvák Vlasta Rédl, divadelní představení Malý princ nebo tradiční Sváťovo dividlo pro malé děti.

Chystáte i nějaké stavební úpravy?
Do Jižních zahrad přineseme více stínu instalací kovové treláže pro popínavé rostliny, osázíme Jižní zahrady více než 300 novými květinami. Opraveny budou dvě zahradní kašny, které dlouhou dobu prosakovaly a nekašnily, obnoveny budou částečně mlatové povrchy. Na podzim by se měla zahájit kompletní oprava Dlouhé jízdy a Růžové zahrady se salla terenou.

V jaké fázi je jednání o vrácení knih z Knihovny Národního muzea, které si od vás jeho pracovníci odvezli?
V těchto dnech jsme v kontaktu s Národním muzeem, jež sbírku knih v roce 2018 k nám na zámek zapůjčilo. Je oboustranná vůle sbírku do Děčína vrátit. Se sbírkou bylo za bývalého vedení zámku na konci roku 2018 manipulováno bez souhlasu Národního muzea, došlo k odvezení 10 knih v hodnotě 220 000 korun, a to bez písemného předávacího protokolu a souhlasu vlastníka. Nově bylo zjištěno, že restaurátorce bylo v prosinci 2018 zámkem zaplaceno 196 650 Kč za čištění 4 000 ks knih, ta potvrdila, že 4 000 knih nečistila a faktura byla vystavena fiktivně na žádost vedení zámku. Ztracené knihy a nedohledání důkazů i přes probíhající policejní vyšetřování loni vyústilo v rozhodnutí převezení sbírky zpět do depozitáře NM. Probíhající policejní vyšetřování určitě vnese do celé záležitosti jasno.

Zámek jste přebírala za poměrně dramatických okolností, kdy rada města odvolala Vaši předchůdkyni…
Na dramatické okolnosti člověk rád zapomíná, alespoň já se raději dívám dopředu a pozitivně, ale je pravdou, že předání funkce bylo více než nestandardní se spoustou hozených klacků pod nohy. Bývalá ředitelka vymazala svou veškerou činnost a data včetně e-mailové komunikace v pracovním PC, zaměstnanci vymazali ve večerních hodinách den před ukončením pracovního poměru 30. 9. veškerá data organizace v hlavním počítačovém serveru. Dne 15. 7. 2019 jsem bývalou ředitelku požádala o řádné předání funkce, neboť do té doby mi byl jejím zástupcem předán pouze 23 řádkový „předávací protokol“ s obsahem, že šanony jsou uloženy ve skříni, požádala o předání zápisu k provedené inventarizaci ke dni jejího odvolání z funkce, včetně stavu pokladny a soupisu svěřeného nebo najatého majetku. K tomuto mi bývalá ředitelka sdělila, že žádnou inventarizaci neprovedla a vyhotovila předávací protokol na jednu stranu. Na nutnost provedení inventarizace byla upozorněna i odborem města. Po nástupu do funkce ředitelky jsem nařídila inventarizaci veškerého majetku k 31. 8. 2019. V srpnu (měsíc po mém nástupu) se nedohledal majetek v hodnotě více než 1 mil korun a byl vyřazen z účetní evidence (150 položek). Na základě této skutečnosti se mohu pouze domnívat, zda byly předešlé inventarizace skutečně prováděny tak, aby byly věrným obrazem účetní evidence. Konkrétně i sbírka vzácných knih v hodnotě dvacet milionů korun byla do účetní evidence vložena za bývalého vedení zámku s ročním zpožděním až k 30. červnu 2019.

Ředitelkou zámku jste letos čtvrtým rokem...
Vedení kulturní instituce je práce, která má přinášet radost všem, celý rok dostáváme děkovné maily od návštěvníků nebo sklízíme pochvaly přímo během trhů, slavností, plesu, koncertů nebo programů pro děti. Máme skvělý pracovní tým, spolupráce s ostatními kulturními institucemi se nám daří a návštěvníci nebo hosté do ubytování se k nám pravidelně vracejí.

Veřejnost dění na zámku dost sleduje. Jak to vnímáte?
Přála bych všem škarohlídům spokojený život, štěstí a úspěchy v životě, pak by jistě na okolí nahlíželi objektivněji a s větším nadhledem. Lidé se na sociálních sítích schovávají za anonymitu, sdělují informace, které by nikdy neřekli druhému do očí, sdělují zavádějící informace… Tento způsob komunikace mi nikdy nebude blízký a je pro mě politováníhodný. Při benefiční večeři na děčínském zámku jsem popřála panu prezidentu Petru Pavlovi, aby se mu podařilo rozpohybovat českou společnost tím správným směrem, jako se jeho jmenovci podařilo rozpohybovat sochy na Velikonočním ostrově. Nám všem a zámku bych přála, abychom naše město pozitivně propagovali a také směřovali správným směrem.

Počet zobrazení: 1194 Naposledy změněno: 06.04.2023 - 08:13
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
    
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Digitální služby státu

portal obcana PORTÁL OBČANA
Nejrychlejší cesta ke službám státu. Snadná správa dokladů, výpisů z rejstříků, ale i datové schránky.
   
edoklady eDOKLADY
Nová éra prokazování totožnosti je tu! Všechna pracoviště magistrátu přijímají eDoklady.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top