mobilni rozhlas

Žáci v Děčíně se dočkají modernějšího zázemí

V následujících dvou letech bude naše město investovat do modernizace odborné výuky na šesti základních školách v Děčíně. Kromě stavebních úprav učeben a kabinetů, jejich vybavení nábytkem, IT technikou, moderními učebními pomůckami a technologií se bude řešit také bezbariérovost škol a vnitřní posílení konektivity škol či tříd.

 

Město připravilo a podalo dva komplexní projekty na modernizaci odborných učeben v děčínských základních školách. Realizace prvního projektu s předpokládanými náklady 46,5 milionů korun je naplánována na letošní rok. Cílem projektu je modernizace odborných učeben přírodních věd a ICT na ZŠ Dr. M.  Tyrše, dále modernizace odborné učebny fyziky a zároveň zajištění bezbariérového přístupu a vybudování bezbariérového soc. zařízení na ZŠ Na Stráni a modernizace odborných učeben přírodních věd (FY, CH, B), cizích jazyků, informatiky včetně robotické učebny a 3D tiskárny a vybudování venkovního zázemí nejen pro výuku přírodních věd včetně bezbariérového přístupu na ZŠ Máchovo nám. Na tento první projekt by mělo město obdržet příspěvek EU ve výši 39,5 milionů korun, plus příspěvek 2,3 miliony korun ze státního rozpočtu, spoluúčast města bude činit 4,7 milionů korun.

Realizace druhého podaného projektu s předpokládanými náklady 28,6 mil. Kč je naplánována na příští rok 2024. Cílem je modernizace odborné učebny fyziky/chemie na ZŠ Na Pěšině, modernizace dvou jazykových učeben na ZŠ Březová a modernizace odborné multifunkční IT učebny na ZŠ Kamenická, kde zároveň dojde k vybudování bezbariérového soc. zařízení a zajištění bezbariérovosti. Součástí obou komplexních projektů je i posílení vnitřní konektivity škol.

Na druhý projekt by město mělo obdržet příspěvek EU ve výši 24,3 milionů korun plus příspěvek 1,4 miliony korun ze státního rozpočtu. Spoluúčast města bude v tomto případě činit 2,9 milionů korun.

Financování těchto komplexních projektů tedy bude zajištěno prostřednictvím dotace EU, kdy by město mělo získat až 90 procent z celkových předpokládaných nákladů projektu. Výhodou je, že je město Děčín od roku 2013 součástí Ústecko-chomutovské aglomerace. Díky této výhodě může Děčín čerpat finance z Integrované územní investice (ITI), jež je jedním z integrovaných nástrojů sloužící pro získávání finančních prostředků z operačních programů Evropské unie.Odborné učebny

Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top