mobilni rozhlas
21.04.2023 - 06:30

Jaroslav Horák: Činnost Střediska městských služeb se rozšiřuje

Autor:

Středisko městských služeb (SMS) je organizační složkou statutárního města Děčín. Zřízeno bylo v roce 2011 s tím, že se jeho zaměstnanci budou starat především o pořádek a čistotu ve městě. Další významnou činností byla pomoc městu s organizací kulturních a sportovních akcí. Jak SMS funguje, říká její vedoucí Jaroslav Horák.

 

 

Kolik máte v současné době zaměstnanců?
Nyní zaměstnáváme 63 osob dotovaných úřadem práce. Dále máme 41 kmenových zaměstnanců hrazených z rozpočtu města, a to včetně managementu. V posledních letech docházelo k plynulému navyšování nedotovaných zaměstnanců. Hlavním důvodem bylo rozšiřování činností SMS, díky čemuž šetříme městu finance.

Jsou u vás i lidé odsouzeni k obecně prospěšným pracím?
Ano, podle zákona zajišťuje SMS realizaci alternativního trestu obecně prospěšných prací ve spolupráci s Probační a mediační službou nařízeného soudem jako náhrada za trest odnětí svobody. Odsouzení klienti u nás tyto tresty vykonávali ve prospěch města bezplatně a podíleli se tak na čistotě města. Za rok 2022 výkon trestu zahájilo 32 odsouzených. Celkem za rok 2022 odpracovali všichni odsouzení 3 405 hodin ve prospěch města. Další pravidelnou činností SMS je realizace výkonu veřejné služby na základě uzavřené smlouvy s úřadem práce. Tito lidé, pokud pracují minimálně třicet hodin měsíčně, dostanou vyšší finanční dávku k životními minimu. Loni jsme uzavřeli dohodu s více než třiceti vykonavateli veřejné služby, odpracovali u nás více než 4 300 hodin.

Jaké služby zajišťujete ve městě? A co vám přibylo oproti předchozím rokům?
Během existence se postupně činnosti SMS rozšiřovaly, například o úklid autobusových zastávek, likvidaci černých skládek, úklid cyklostezek, sekání trávy na pozemcích města s údržbou zeleně, vyřezávání náletových křovin s následnou likvidací, úklid v průběhu a po skončení kulturních akcí ve městě, čištění vodních koryt, žlabů, údržbu a natírání městského mobiliáře, úklid vnitřních prostor – zbrojnic sborů dobrovolných hasičských jednotek, výměny pytlů v lesoparcích a další práce dle požadavků odborů města. Zajišťujeme také rozvoz materiálů do volebních místností. SMS zároveň provádí drobné, úklidové a stěhovací práce pro příspěvkové organizace města. Pravidelně zajišťujeme úklid listí a svoz s ekologickou likvidací odložených vánočních stromků.

V roce 2021 se vám činnost opět rozšířila…
Ano, novinkou od roku 2021 je péče o zeleň a o vnitřní komunikace na osmi hřbitovech, celoroční úklid města a drobné opravy. Zajišťujeme havarijní opravy pozemních komunikací – chodníků, tj. například propadlé obrubníky, zámkovou dlažbu chodníků, natíraní zábradlí, realizace nových stanovišť pro kontejnery atd. Nejvýznamnějším úkolem bylo zajištění zimní údržby chodníků ve městě.

Co je pro vás ze všech vyjmenovaných činností nejnáročnější?
Neočekávané změny klimatických podmínek (přívalové deště, vichřice, déle trvající náledí apod.). Každá tato událost je pro nás výzvou, ale i přínosem pro získávání cenných zkušeností. Díky nim se pak můžeme zlepšovat a poskytovat obyvatelům města lepší služby.

Od dubna probíhá blokové čištění ulic. Jak jste do něj zapojeni?
Od roku 2022 provádíme jak blokové, tak intenzivní čistění ulic. Součástí blokového čištění je rozmístění dopravního značení. Jakmile nám dovolují klimatické podmínky, zpravidla začátkem března zahajujeme strojní čistění i v odlehlých částech města Děčína. Současně s tím probíhá ruční čistění chodníků a obrub od posypového materiálu tak, abychom zlepšili ovzduší v našem městě.

Máte poměrně rozsáhlou činnost. Čím vám lidé nejvíce komplikují práce?
Zakládáním černých skládek zejména kolem sběrných nádob. Velkou komplikací je nerespektování dopravního značení při blokovém čištění.

V jaké čtvrti je největší nepořádek a proč?
Vzhledem k nedostatečnému třídění odpadů máme problémy se vznikem černých skládek v okolí sběrných nádob zejména v městské části Boletice a Želenice. V poslední době dochází osobami bez přístřeší k nočnímu vysypávání popelnic v Podmoklech.

Co by lidé rozhodně neměli dělat – a dělají to?
Staré vysloužilé spotřebiče by měli lidé likvidovat odvozem do sběrného dvora a neponechávat je v ulicích města. Tato služba je pro občany města Děčína zdarma. Dalším problémem je špatné nakládání s nebezpečným odpadem, například s ojetými pneumatikami, které může každý bezplatně odevzdat při nákupu nových. Prodejci mají povinnost zajistit jejich zpětný odběr. V roce 2022 nás likvidace 900 kusů pneumatik stála 70 000 korun.

Počet zobrazení: 1146 Naposledy změněno: 05.05.2023 - 07:32
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top