mobilni rozhlas
24.04.2023 - 11:18

Magistrát se více zaměří na kvalitu ovzduší ve městě

Autor:

Město Děčín se vzhledem ke své poloze dlouhodobě potýká se špatnou kvalitou ovzduší. Na vině je značně rozvinutý těžký průmysl, který produkuje velké množství emisí do ovzduší a je historicky umístěný v těsné blízkosti obytné zástavby v centru města. 

 
Dalším značným přispěvovatelem znečištění ovzduší je rozvinutá doprava, neboť naše město leží na důležité silniční tepně spojující Českou republiku s Německem a Polskem, což vede k velkému množství emisí z vozidel. Automobily produkují emise nejen ze spalování pohonných hmot, ale také z otěru vozovek, pneumatik a brzdových destiček při brždění. V neposlední řadě je také nutno zmínit, že významným přispěvovatelem znečišťování ovzduší jsou hlavně domácnosti, které využívají k vytápění především pevná paliva.
I přesto, že převážná část města je plynofikovaná, některé domácnosti se z ekonomických důvodů vracejí k původnímu způsobu vytápění, a to spalování pevných paliv, což má nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší. Novelou zákona o ochraně ovzduší také došlo k prodloužení zákazu topení v kotlích na pevná paliva horších než 3. emisní třídy provozovaných v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci. Tento původní zákaz byl posunut z 1. 9. 2022 na 1. 9. 2024. Tímto posunem zákazu topení v zastaralých kotlích se oddálila i slibovaná změna v kvalitě ovzduší o další dva roky.

Jaká budou opatření?
Vzhledem k nelepšící se situaci ohledně kvality ovzduší bude orgán ochrany ovzduší Magistrátu města Děčín, který vykonává dohled nad kvalitou ovzduší, omezovat povolování ve vybraných lokalitách města, umístění spalovacích zdrojů na pevná paliva. Ve snaze zlepšit kvalitu ovzduší se také orgán ochrany ovzduší důsledně snaží vyhledávat objekty, které značně přispívají k znečišťování ovzduší spalováním pevných paliv. U těchto objektů je zjišťováno, zda provozovatelé kotlů a topidel, které jsou napojeny na teplovodní soustavu vytápění, zda provádí kontrolu nebo čištění spalinové cesty, jaké používají palivo a zda mají provedené pravidelné kontroly technického stavu a provozu kotlů nebo topidel s teplovodním výměníkem.
Provozovatelé mají povinnost provádět technické kontroly kotlů, které mají tepelný příkon od 10 kW do 300 kW včetně, a to již od roku 2016. Interval pro opakování kontroly je nejméně jednou za tři roky. Z tohoto vyplývá, že poslední kontrola měla být provedena nejpozději do konce roku 2022. V případě, že fyzická osoba kontrolu neprovedla, dopustila se porušení zákona o ochraně ovzduší, za který lze fyzické osobě uložit pokutu do 20 tisíc korun a případě právnických osob je výše pokuty do 50 tisíc korun.

Informace o stavu ovzduší jsou dostupné na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu ZDE...

Seznam proškolených techniků, kteří mají oprávnění provádět kontroly kotlů a topidel s teplovodním výměníkem, lze zjistit ZDE..

Počet zobrazení: 560 Naposledy změněno: 24.04.2023 - 11:25
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
    
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Digitální služby státu

portal obcana PORTÁL OBČANA
Nejrychlejší cesta ke službám státu. Snadná správa dokladů, výpisů z rejstříků, ale i datové schránky.
   
edoklady eDOKLADY
Nová éra prokazování totožnosti je tu! Všechna pracoviště magistrátu přijímají eDoklady.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top