mobilni rozhlas
25.04.2024 - 17:22

Děčín hledá podporu mezi statutárními městy, chce otevřít diskuzi k transformaci výchovných ústavů

Autor:

Statutární město Děčín hledá podporu pro změnu legislativy týkající se fungování výchovných ústavů v České republice. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které je dle zákona zřizovatelem těchto zařízení, připravuje jejich transformaci. Její součástí jsou mimo jiné změny v personálním zajištění včetně systémové úpravy celého managementu.

„Děčín je jedno z měst, kde se výchovný ústav nachází. Máme obavy, že připravovaná transformace nebude přínosem pro fungování tohoto zařízení, naopak by mohla zapříčinit zhoršení bezpečnostní situace ve městě,“ říká primátor města Jiří Anděl, který dnes zaslal dopis na Komoru statutárních měst Svazu měst a obcí s požadavkem otevřít na toto téma diskuzi.

Město Děčín společně s Výchovným ústavem Boletice nad Labem již iniciovalo jednání se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Setkání se uskutečnilo 8. dubna 2024 za přítomnosti i dalších institucí. „Na jednání jsme byli ujištěni, že k tématu bude ustanovena pracovní skupina, avšak bez konkrétních termínů, přestože výchovné ústavy jsou již na hraně svých možností a situace je neuspokojivá. Naší povinností je zajistit bezpečí našich občanů a věříme, že je třeba začít ihned hovořit o tom, zda toho lze dosáhnout právě změnou zřizovatele, změnou školského zařízení na zařízení s větší ochranou z pohledu trestně právního, či jinak,“ říká náměstkyně primátora Anna Lehká, která má sociální problematiku ve své gesci.

Počet zobrazení: 338 Naposledy změněno: 29.04.2024 - 16:38
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top