mobilni rozhlas

Jednotné environmentální stanovisko

Jednotné environmentální stanovisko (JES) je nástrojem procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí.

Odkazy:

Jednotné environmentální stanovisko (JES)

Od 1. 7. 2024 bude Odbor životního prostředí, Magistrátu města Děčín vydávat JES pro všechny záměry povolované podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v němž budou integrovány správní úkony vydávané podle níže uvedených zákonů:

Doporučujeme, před vlastním podáním žádosti o JES, požádat o předběžnou konzultaci v souladu s § 9 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen ZJES), a přiložit již vydaná vyjádření, stanoviska či rozhodnutí z oblasti životního prostředí. Uvažovaný záměr s Vámi projednáme, poskytneme informace k náležitostem žádosti a dalším souvisejícím okolnostem.

Upozorňujeme, že k vydání JES je třeba předložit seznam náležitostí uvedených v příloze č. 3 (Náležitosti žádosti o JES podle jednotlivých právních předpisů) a vždy i stavební dokumentaci pro povolení záměru, podléhá-li záměr povolení podle stavebního zákona. Pokud záměr nepodléhá povolení podle stavebního zákona, předloží žadatel namísto dokumentace pro povolení záměru srovnatelný podklad, pokud jej jiný právní předpis vyžaduje. Lhůta pro vydání JES začíná běžet ode dne doručení žádosti, která splňuje všechny náležitosti a je bezvadná. Platnost vydaného JES je 5 let ode dne jeho vydání.

Odbor životního prostředí, Magistrátu města Děčín je od 1. 7. 2024 rovněž podle ust. § 15 písm. b) a c) ZJES příslušný k provádění kontroly dodržování podmínek stanovených na základě jím vydaného jednotného environmentálního stanoviska rozhodnutím v následném řízení, včetně oprávnění ukládat opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním těchto podmínek, a projednávat přestupky podle § 17 ZJES, byly-li správním orgánem příslušným k vydání JES.

Do JES vydávaného odborem životního prostředí nebudou integrovány správní úkony vydávané orgány ochrany přírody ve zvláště chráněných územích, v evropsky významných lokalitách a v ptačích oblastech. V těchto nejcennějších územích ochrany přírody (v nichž vykonávají státní správu i management speciální orgány ochrany přírody) je pro účely povolení záměru nezbytné společné rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody, tj. Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (v CHKO, NPR a NPP), správ národních parků (v NP) a krajských úřadů (v PR, PP a EVL a PO mimo ZCHÚ). V tomto rozhodnutí jsou na území národních parků nově zahrnuty i otázky ochrany zemědělské půdy a lesa. K tomu, aby záměr podléhal vydání společného rozhodnutí, postačí, nachází-li se ve zvláště chráněném území, evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti jakákoliv jeho část.

Dokumenty ke stažení:

Počet zobrazení: 107
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
    
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Digitální služby státu

portal obcana PORTÁL OBČANA
Nejrychlejší cesta ke službám státu. Snadná správa dokladů, výpisů z rejstříků, ale i datové schránky.
   
edoklady eDOKLADY
Nová éra prokazování totožnosti je tu! Všechna pracoviště magistrátu přijímají eDoklady.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top