14.08.2020 - 12:20

Delegace členů do okrskových volebních komisí v Děčíně

Autor:
Rubrika: Volby 2020

Zaregistrované politické strany, politická hnutí a koalice mohou dle § 17 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 14e odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, delegovat prostřednictvím svého zmocněnce do okrskových volebních komisí jednoho člena a jednoho náhradníka.

Delegování členů a náhradníků (seznam) se doručí k rukám primátora města nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb, t.j. do středy 02.09.2020 do 16:00 hodin.

Způsob doručení:

• osobně

• v listinné podobě

• v elektronické podobě

 

Seznam musí obsahovat:

• jméno a příjmení

• datum narození

• adresu místa trvalého pobytu člena, případně náhradníka,

• jméno a příjmení zmocněnce volební strany, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží

• podpis zmocněnce volební strany, popřípadě pověřené osoby

 

Seznam může dále obsahovat:

• telefonní číslo

• adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošt člena, případně náhradníka

• údaj, do které okrskové volební komise mají být členové a náhradníci zařazeni

 

Členem okrskové volební komise může být 

Státní občan České republiky:

• který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,

• není kandidátem pro volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje a do Senátu PČR, pro které je okrsková volební komise vytvořena

• u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva:

 • volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje: zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
 • volby do Senátu PČR: zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte pracovníky magistrátu na tel. číslech 412 593 201 - 203.

Naposledy změněno: 17.08.2020 - 11:44

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Jaroslav Hrouda
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
443
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Počasí v Děčíně

Děčín, Czechia

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2019
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top