07.10.2014 - 13:45

Podzimní deratizace města

Autor:

Termín provedení: 29.09.2014 – 26.10.2014

Jednotlivé etapy pokládek deratizačních nástrah budou prováděny ve stejném časovém období. Shodný bude jak způsob, tak druh pokládané nástrahy. Bude provedena povrchová (objekty a prostranství) i podpovrchová pokládka (dešťové a kanalizační vpusti, nory).

Dohodnutá cena (uhrazena statutárním městem, odborem ŽP - po zásahu), do 100 tis. Kč + DPH.

Na odbor ŽP Mm Děčín byla od května do září t. r. podána řada oznámení na výskyt škodlivých hlodavců v částech města:
-    Děčín 1 – ul. Tyršova, část ohraničená ul. 28. října – Nerudova – Hálkova - Sládkova
-    Děčín 2 – ul. Purkyňova, ul. Kamenická
-    Děčín 3 – ul. Kladenská
-    Děčín 4  - lokalita Škrabky, ul. Podmokelská, Ruská, Plzeňská, okolí Jílovského potoka, a obchodního domu, ul. Raisova, Jeronýmova, Divišova, ul. Teplická
-    Děčín 6 – sídliště Želenice, ul. J. z Poděbrad
-    Děčín 9 – ul. Na Pěšině

Lokality, kde je potřeba, s odkazem na výsledek loňské podzimní akce a opakovaných podnětů, deratizaci provést v maximálně možném rozsahu:
-    Děčín 1 – okolí Zámeckého rybníka
-    Děčín 2 – ul. Kamenická
-    Děčín 3 – ul. Kladenská, Žerotínova, Růžová
-    Děčín 4 – okolí Jílovského potoka, ul. Příbramská, Ruská, Podmokelská a Teplická.


Trvalým problémem, který přispívá ke zdárnému množení škodlivých hlodavců je především nepořádek, který je pro hlodavce, jak zdrojem potravy, tak místem pro hnízdění. Nepořádek není jen na volném prostranství, velkým problémem bývají dvory a sklepní (suterénní) prostory domů, mnohdy soukromé objekty a domy obývané „nepřizpůsobivými“ obyvateli.

Doporučujeme všem provést deratizaci svých pozemků – objektů v termínu shodném s plošnou deratizací města, čímž bude zajištěn maximální deratizační efekt. Náklady související s deratizací hradí majitel, příp. uživatel objektu či pozemku.

Upozorňujeme, že v průběhu celé akce mohou občané sdělovat své postřehy, připomínky a požadavky na odbor životního prostředí – Ing. Moučková (tel. 412 591 465) nebo na koordinující firmu – p. Toman (tel. 603 879 021).
 

Odbor ŽP

Počet zobrazení: 245
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top