mobilni rozhlas
14.05.2021 - 10:54

VIDEO: Revitalizace východního nádraží postoupila do další fáze

Autor:

Pracovní místa, investiční příležitosti, laboratoře, muzeum či kongresový sál: to vše by mělo vzniknout na území současného nákladního nádraží Děčín – východ. Cílem projektu je vytvořit v této lokalitě svébytné území kombinující průmyslové, podnikatelské, vědecko-technické, vzdělávací, kulturní a občanské využití. Studii využitelnosti Rozvojové zóny Děčín – východní nádraží najdete v příloze článku, podívat se také můžete na videoprezentaci projektu.

Zastupitelé města Děčín proto na konci dubna schválili studii využitelnosti této rozvojové zóny a také zpracování a podání dokumentů potřebných pro podání potenciálního strategického projektu „Rozvojová zóna Děčín – východní nádraží“ do Plánu spravedlivé územní transformace v souladu s veřejnou výzvou pro Ústecký kraj. Nositelem projektu bude statutární město Děčín. Studie byla pořízena/realizována za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

„Prvotním přínosem projektového záměru je sanace území a revitalizace existujícího brownfieldu. Následně bude mít projektový záměr pozitivní dopady na region díky objektům a funkcím, které v nově vytvořené zóně vzniknou,“ říká primátor města Jiří Anděl s tím, že revitalizovaná plocha přitáhne nové investory a podnikatelské subjekty, případně poskytne prostor pro rozvoj stávajících podniků působících ve městě. Město předpokládá, že to vše povede k růstu počtu pracovních míst.

V nové rozvojové zóně vzniknou tři funkční celky: Jednak to bude kolejiště s redukovanou šířkou i počtem, dále menší průmyslové provozy (teplárenství, zařízení pro energetické využití odpadů, výrobní provozy), a do třetice pak centrum s polyfunkčním smíšeným využitím městského charakteru: občanská vybavenost, výzkum, vývoj, vzdělávání, kultura, kanceláře, maloobchod.

Kolejiště v této části proto bude potřeba zredukovat, což je úloha Správy železnic, s.o.. Plochy po snesených částech kolejiště mají být uvolněny pro územní rozvoj města. Součástí řešeného území jsou také plochy mezi stávajícím kolejištěm a Benešovskou ulicí a památkově chráněná výpravní budova, která je dnes téměř bez využití a dlouhodobě chátrá.

Výpravní budova bude přeměněna v multifunkční vzdělávací centrum, které poskytne zázemí pro Dopravní fakultu ČVUT, včetně vytvoření specializovaných laboratoří. V ní vznikne i konferenční sál s kapacitou více než 200 lidí, což přitáhne do města kongresovou turistiku. V plánu je také muzejní interaktivní expozice s dopravní tematikou nebo se zaměřením na popularizaci vědy a výzkumu nadmístního významu.

Rozvoj výzkumu a inovací bude podpořen i vytvořením blokové zástavby podél ulice 17. listopadu, u níž se očekává následné využití pro výzkumná a vědecká pracoviště, laboratoře, kreativní průmysl, technologické centrum či inovační hnízda. Zastoupení ČVUT v rozvojové zóně bude mít příznivý vliv na rozvoj vzdělanostní struktury obyvatel.

 

mmr cr rgb

 

Počet zobrazení: 5731 Naposledy změněno: 08.06.2021 - 08:42
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top