mobilni rozhlas
13.10.2023 - 10:03

Ve SMS probíhají dva projekty pod záštitou statutárního města Děčín

Autor:

Městu se na projekty podařilo získat dotaci.

Projekt „Podpora osob znevýhodněných na trhu práce v Děčíně“

Cílem projektu je podpořit účastníky při začleňování na trhu práce motivací, intenzivním poradenstvím, rekvalifikacemi dle potřeb zaměstnavatele, pracovními zkušenostmi „na zkoušku“, či získáním dlouhodobého zaměstnání. Součástí projektu je získání zaměstnání v organizacích zřizovaných statutárním městem Děčín, i poskytování finančního poradenství. Cílovou skupinou jsou osoby s kumulací znevýhodnění na trhu práce, přičemž vybraný účastník musí splňovat alespoň dvě z níže uvedených charakteristik:

 • Osoba vykazuje neaktivitu na trhu práce v délce nejméně 5 měsíců nebo je evidovaná na ÚP po dobu 5 měsíců a déle,

spolu s charakteristikou:

 • Osoba je ve věku 50 let a více
 • Osoba má nízkou úroveň kvalifikace
 • Osoba pečuje o osobu mladší 15 let

Projekt dále zohledňuje osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby nárokující dávky hmotné nouze, či osoby s finančními problémy – zadlužení, exekuce, aj.

Projekt „Aktivní začleňování osob ze sociálně vyloučených lokalit v Děčíně“

Cílem projektu je podpora řešení dluhové problematiky a zaměstnatelnosti osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách nebo ohrožených sociálním vyloučením. Hlavní podporou projektu je především řešení předlužení, exekucí, podání návrhu na oddlužení a udržování i již běžících insolvencí. Do projektu se mohou zapojit osoby ohrožené dluhy – aktivní i neaktivní na trhu práce. Dále i osoby, které jsou již v procesu oddlužení a hrozí jim ztráta zaměstnání. V rámci projektu Aktivního začleňování je možné získat zaměstnání ve Středisku městských služeb (SMS), které umožní získání pracovních návyků a nezbytných příjmů pro řádné oddlužení.

Oba projekty jsou realizovány v JOB CENTRU a CENTRU PODPORY ve Středisku městských služeb, kde se můžete přihlásit a kde se Vám budeme věnovat a zajišťovat komplexní poradenství a podporu.

APK

 

Počet zobrazení: 721
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
    
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Digitální služby státu

portal obcana PORTÁL OBČANA
Nejrychlejší cesta ke službám státu. Snadná správa dokladů, výpisů z rejstříků, ale i datové schránky.
   
edoklady eDOKLADY
Nová éra prokazování totožnosti je tu! Všechna pracoviště magistrátu přijímají eDoklady.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top