Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
06.10.2014 - 13:26

Děčín má schváleny tři nové strategické dokumenty

Autor:
ilustrační foto ilustrační foto Ilona Rosenkrancová

Tvorbou strategie města na roky 2014 - 2020 se město Děčín začalo zabývat již v roce 2012. Důvodem byla nejen zastaralost Strategického plánu rozvoje města Děčína – II, který byl schválen zastupiteli města v r. 2004 a navázal na první strategický dokument rozvoje města z r. 2001, ale také chystaný začátek nového programového období Evropské unie 2014 – 2020, neboť dokument tohoto typu zvyšuje možnost čerpání dotací.


Za zpracováním dokumentu, který definuje hlavní rozvojové možnosti města, stojí téměř dva roky práce stovek zúčastněných osob, a to jak z řad zaměstnanců magistrátu, Okresní hospodářské komory Děčín, Policie ČR nebo Úřadu práce Děčín, tak z řad veřejnosti. Ta se na procesu aktivně podílela jak ve fázi připomínkování SWOT analýz, tak ve fázi hodnocení hlavních priorit města. Byl zřízen kontaktní e-mail , na který kdokoliv mohl v průběhu celého procesu zasílat připomínky a doplnění. Tento e-mail zůstává nadále funkční a veřejnost se jeho prostřednictvím může zapojit do procesu naplňování strategického plánu.
Strategický plán rozvoje města Děčín na roky 2014 – 2020 je společně s Územním plánem města Děčín vrcholným rozvojovým dokumentem na úrovni města. Tvoří tak jakousi kostru, kterou se bude město řídit v následujících letech při realizaci projektů. Strategie však není a nemůže být detailním rozpracováním veškerých rozvojových témat. I z tohoto důvodu se stále dopracovávají jednotlivé dílčí plány, které řeší konkrétní oblasti. Již v minulosti tak vznikl např. komunitní plán města Děčín (který se nyní taktéž aktualizuje), Plán odpadového hospodářství města Děčín, Strategie Místního partnerství na podporu podnikání atd.
Nově byla zpracována Koncepce prorodinné politiky města Děčín pro období 2014 - 2018 a Kulturní plán města Děčín 2014 – 2020. Všechny tyto tři nové koncepční dokumenty (Strategický plán rozvoje města Děčín na období 2014 - 2020, Koncepce prorodinné politiky města Děčín pro období 2014 - 2018 a Kulturní plán města Děčín 2014 – 2020) byly schváleny Zastupitelstvem města Děčín dne 25. 9. 2014.
Město Děčín děkuje všem, kteří se aktivně účastnili na tvorbě všech těchto tří dokumentů a významně tak přispěli k jejich finální podobě.

Počet zobrazení: 0 Naposledy změněno: 28.11.2014 - 15:21
 

Back to top