Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
14.01.2016 - 15:58

Odbor životního prostředí radí, kdy a za jakých podmínek je možné pokácet dřeviny

Autor:

Období vegetačního klidu je v plném proudu a s ním narůstá i počet dotazů na kácení dřevin a potřebná povolení. S ohledem na v poslední době se často měnící legislativu a její nepřehlednost uvádí odbor životního prostředí následující shrnutí, a to v jakých případech je vyžadováno povolení ke kácení dřevin či naopak.

Povolení ke kácení dřevin je vyžadováno pro všechny stromy o obvodech kmenů nad 80 cm měřených ve výšce 130 cm nad zemí (je-li koruna nasazena níže, měří se pod jejím rozvětvením) a dále pro keře a souvisle zapojené porosty (=drobné stromky o obvodech kmínků do 80 cm) o celkové kácené ploše větší než 40 m2.
POZOR!!! Pravidlo, že povolení není potřeba pro jakékoli dřeviny na zahradě u rodinného nebo bytového domu, která je souvisle stavebně oplocená a je v zastavěném území již neplatí!

Výjimky tvoří:

1)Ovocné dřeviny, za předpokladu, že rostou na pozemcích v zastavěném území (dle územního plánu) a tyto pozemky jsou evidovány v katastru nemovitostí jako druh pozemku – a) zahrada, b) zastavěná plocha a nádvoří a nebo c) ostatní plocha se způsobem využití pozemku – zeleň. U takových ovocných dřevin, které splňují obě dvě uvedené podmínky nyní žádné povolení vyžadováno není bez ohledu na velikost obvodů jejich kmenů.
2) Naopak dřeviny tvořící stromořadí (stromořadím se rozumí souvislá řada nejméně 10 stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady 10 ks stromů některý strom, je i tento úsek považován za stromořadí. Za součást stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech, školkách a plantážích dřevin) vyžadují povolení vždy bez ohledu na velikost obvodů kmenů.
3) Povolení také nepodléhají dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.

 

Back to top