Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
05.04.2013 - 10:04

Zahájení zjišťovacího řízení přeložky silnice I/13 v úseku Děčín - D8

Autor:

Odbor životního prostředí oznamuje zahájení zjišťovacího řízení záměru přeložky silnice I/13 v úseku Děčín - D8

 


MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
odbor životního prostředí
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV


o z n a m u j e

zahájení zjišťovacího řízení záměru: „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“ zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Veřejnost má právo nahlížet do oznámení na odboru životního prostředí Magistrátu města Děčín, budova B1, ul. 28. října 155/2, Děčín I (bývalý Okresní úřad), 2. patro dveře č. 323, po dobu 15 kalendářních dnů

 

od 04.04.2013 do 19.04.2013

v úřední dny od 8:00 – 16:00 hod., v neúřední dny po telefonické domluvě na telefonním čísle 412 591 461.

Své písemné vyjádření může každý zaslat na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, a to nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace na úřední desce dotčeného územního samosprávného celku.

Další informace o probíhajícím řízení jsou rovněž k dispozici na internetové adrese agentury CENIA: http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, pod kódem záměru ULK834 (přímý odkaz - http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK834)


Mgr. Jiří Hykš v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

    

Naposledy změněno: 15.04.2013 - 16:26
 

Back to top