Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
08.02.2018 - 09:55

Město chce upravit azylový dům na Letné

Autor:

Zda k tomu opravu dojde, bude záležet na rozhodnutí zastupitelů. Ti budou posuzovat finanční náročnost stavby. Potřebnost tohoto zařízení vychází jak ze zákona, tak z komunitního plánu města. Lidé, kteří potřebují využít služeb azylového domu, musí dodržovat přísná pravidla.


Azylový dům slouží od roku 1994. Městu povinnost postarat se o osoby nacházející se v situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci může znamenat ohrožení na jejich životě nebo zdraví, ukládá zákon. Do stejné skupiny osob pak patří také svobodní muži. Pro ty město zřídilo ve sklepních prostorách azylového domu noclehárnu o kapacitě 8 lůžek. V azylovém domě o kapacitě 37 lůžek zahrnuje dvacet pět lůžek pro matky či otce s dětmi, čtyři lůžka pro muže bez dětí a suterénních osm míst v nocležně. „V azylovém domě chybí lůžka pro ženy. Úpravou azylového domu a stavbou menší přízemní budovy v areálu by mělo dojít k celkovému navýšení lůžek o čtyři. Tato lůžka by potom měla sloužit právě samotným ženám,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Současně dojde ke zlepšení hygienických podmínek klientů. Proti záměru radnice se zvedla vlna odporu obyvatel Letné. „Máme za to, že kvůli realizaci projektu nedojde ke zhoršení veřejného pořádku rušení nočního klidu ani zvýšení bezpečnostních rizik nebo znehodnocení Letné. Lidé, kteří využívají služeb azylového, domu musí dodržovat velmi přísná pravidla, jinak nemohou být ubytováni. Také celkový vzhled areálu nenaruší ráz čtvrti. Dohled nad projektem jsme svěřili městskému architektovi. Bavit se ještě budeme s místními obyvateli,“ doplnila Marie Blažková. V příloze naleznete celé znění odpovědi obyvatelům Letné na jejich petici.

 

Back to top